Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Renhållningsavgift för hushåll

Vad får du för renhållningsavgiften?

Hushållens renhållningsavgift innebär
-möjlighet att lämna speciella hushållsavfallsfraktioner på Orjasjärvi återvinningscentral
-vidaretransport av olika avfall för återvinning
-hämtning av brännbart avfall och matavfall

På Orjasjärvi återvinningscentral får man lämna trädgårdsavfall, träavfall, möbler, rent metallskrot, inert avfall som gipsskivor, betong och tegel, farligt avfall, elektronikavfall och grovavfall. Elavfall innefattar till exempel glödlampor och datorer. Grovavfall innefattar till exempel vitvaror.

Olika förpackningar kan man lämna till Förpackningsinsamlingens återvinningsstationer som finns ute i byarna. Gamla mediciner lämnas till Apoteket.

Från Orjasjärvi transporteras fraktioner till olika anläggningar, till exempel för återvinning, och värmeproduktion. Det är viktigt att sortera noggrant - dåligt sorterat material som skickas till förbränning måste sorteras igen, vilket medför merkostnader. Bättre sortering betyder bättre renhållningsekonomi och kedjan börjar redan hemma hos oss alla.

Kommunen får mycket frågor om egen hantering av sopor. Egen borttransport av sopor är inte tillåtet enligt nuvarande lagstiftning. Det är också viktigt att komma ihåg, att när man inte betalar grundavgift, har man ingen rättighet att använda återvinningsstationens service och har ingen plats att lämna avfall till. Vår återvinningsanläggning är ingen deponi, det är bara den första punkten i en lång kedja av olika processer, som mer eller mindre finansieras med avfallsavgiften.

 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.