Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Bidrag enskilda vägar

Statsbidrag kan utdelas till enskilda vägar enligt Förordningen om statsbidrag till enskilda vägar (SFS 1989:891). Statsbidrag för enskilda vägar inom Övertorneå kommun kan sökas hos Trafikverket Region Norr. Läs mer om statsbidraget på Trafikverkets hemsida. Kommunalt bidrag till enskilda vägar utan statsbidrag söks från kommunen på en särskild blankett.

Övertorneå kommun har två olika typer av kommunala bidrag till enskilda vägar:
1. Kommunalt bidrag till enskild väg med statsbidrag.
2. Kommunalt bidrag till enskild väg utan statsbidrag.

Villkoren för kommunalt bidrag regleras i beslut i kommunfullmäktige 1973-03-10 § 14, reviderat av kommunstyrelse 1999-11-02 § 158, samt av kommunfullmäktige 2010-11-08 § 83.

1. Kommunalt bidrag till enskild väg med statsbidrag.
Till stasbidragsberättigade enskilda vägar lämnas även ett årligt kommunalt bidrag. Det statliga och kommunala bidraget tillsammans skall helt täcka den beräknade årliga underhållskostnaden. Beräkningen görs av Trafikverket. Bidraget utbetalas per kalenderår i efterskott.

2. Kommunalt bidrag till enskild väg utan statsbidrag.
Kommunalt bidrag utgår från och med 2011 med 14 kronor per meter för den del av vägens längd som överstiger 200 meter. Bidraget avser såväl sommar- som vinterväghållning. Såsom villkor för bidraget gäller att fråga är om väg till fast åretrunt bostad och att vägens standard samt sommar- och vinterväghållningen kan godkännas av kommunstyrelsen.

Såsom villkor för kommunalt bidrag till enskild väghållning gäller, att vägen hålles öppen och fri för all trafik med undantag för de inskränkningar som är nödvändiga i samband med tjällossning, ytuppmjukning od;

Bidraget utbetalas per kalenderår i efterskott senast före mars månads utgång utan särskild ansökan efter beslut av kommunstyrelsen, dock att bidrag till nyanläggning utbetalas i mån av arbetenas utförande.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.