Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Vatten och avlopp

Tekniska förvaltningens Vatten- och avloppsenhet har resultat- och verksamhetsansvar för bland annat:

  • drift och underhåll av vattenverk, avloppsreningsverk, vatten-, avlopps- och dagvattenleningar samt pumpstationer
  • ny-, till- och ombyggnad av ledningar och anläggningar
  • utredning och projektering
  • kartframställning och dokumentation
  • va-taxefrågor, avläsningar mm


Vår verksamhetsidé:

Att tillhandahålla funktionella och kostnadseffektiva verksamheter avseende vatten och avlopp.

Vi har idag 133 vatten- och avloppsanläggningar inom kommunen och cirka 156 km vattenledningar.

Övertorneå kommun har totalt 17 stycken vattenverk med ett ledningsnät på totalt 156 km. Det produceras 471000 m³ vatten per år i hela kommunen. Det gör ca 1290 m³ per dygn.

Det finns 12 stycken reningsverk samt 2 stycken större markbäddar.
Reningsverket i Övertorneå centralort tar emot ca 672000 m³ avloppsvatten per år. Extern slam till reningsverket ca 1500 m³ per år.

Länsstyrelsen, Livsmedelsverket och Miljö- och byggnadsnämnden utövar tillsyn över verksamheten.

 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.