Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Enskilt avlopp

Det finns olika alternativ att välja mellan för dig som ska installera ett enskilt avlopp

Det kan till exempel röra sig om att anlägga naturlig infiltration eller markbädd. I vissa fall kan det vara aktuellt att installera ett så kallat kompaktfilter eller ett minireningsverk.

För de flesta avloppsanordningarna krävs en slamavskiljare före det egentliga reningssteget som t ex kan vara en markbädd. I slamavskiljaren avskiljs de fasta partiklarna och samlas upp, men någon rening att tala om sker inte, eftersom stor del av föroreningarna är lösta i vattnet. Utan slamavskiljare skulle dock det fortsatta reningssystemet sätta igen.

För installation av avlopp, krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Uppgift om djup till grundvatten eller berg på den plats reningsanläggningen ska anläggas, behöver för det mesta bifogas ansökan om tillstånd.

Hur kan jag gå tillväga?
Det finns ett nationellt nätverk som heter Avloppsguiden. Informationen riktar sig till bland annat fastighetsägare som avser förbättra eller anlägga nytt avlopp. Där hittar du snabbt och enkelt information.

Nytt avlopp
Den som ska anlägga en ny avloppsanläggning med vattentoalett ska ansöka om tillstånd enligt miljöbalken. Ansökan skickas till miljökontoret och skriftligt beslut ska fås innan arbetet påbörjas. Anmälan ska även göras vid ny avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten.

Renovering eller ändring av befintligt avlopp
Det händer ofta att avloppsanläggningar måste repareras eller byggas om för att klara belastningen. Om du tänker gräva om en infiltrationsanläggning eller byta ut stenkista till bättre reningsmetod måste du anmäla detta i god tid. Detsamma gäller även om fler hushåll avses anslutas till befintlig avloppsanordning.

Mer information
Naturvårdsverket har gett ut allmänna råd om små avloppsanordningar som anger vilka krav som ska ställas för behandling av avloppsvatten från enstaka hushåll. Naturvårdsverkets Faktablad 2-5 gäller fortfarande vid teknisk utformning av ledningar, slambrunn, infiltration och markbädd. Läs mer på deras hemsida.

I vår kommun kan du få bidrag till utförande av enskild vatten- eller avloppsanläggning. Läs mer under bidrag för enskild va-anläggning.

För mer information se broshyren och bilagan i höger spalten.

Om du har frågor angående avlopp, kontakta miljöinspektör Cerasela Stroe på Samhällsbyggnadsförvaltningen, tel 0927-720 00. Ansökningsblanketten hittar du under blanketter till höger här på sidan.

 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.