Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked är ett formellt beslut från samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden prövar då om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den tänkta platsen.

Vanligast är att söka förhandsbesked för ett nybygge utanför planlagt område. Ett förhandsbesked är ofta en förutsättning för att Lantmäterimyndigheten ska stycka av mark i syfte att bilda en ny fastighet.

Avsikten med förhandsbeskedet är att den som önskar bygga ska kunna få ett besked om det finns förutsättningar för att bygga, innan detaljerade ritningar tas fram eller andra dyra utredningar görs. Utanför detaljplanerat område räcker det med en ifylld och undertecknad blankett, en enkel beskrivning av byggnaden och en enkel karta. På blanketten redovisas i stora drag vad ansökan avser. På kartan redovisas var byggnaden (anläggningen) ska placeras. Om ansökan avser en avstyckning ska dessutom de tänkta fastighetsgränserna redovisas på kartan.
I beslutet om förhandsbesked får samhällsbyggnadsnämnden besluta de villkor som behövs för att bygglov senare ska kunna beviljas. Ett tillstånd (positivt förhandsbesked) är bindande för nämnden om ansökan om bygglov görs inom två år från dagen då beslutet vunnit laga kraft. Sedan upphör tillståndet att gälla.

Förhandsbeskedet ger alltså ingen rätt att påbörja den sökta åtgärden, utan bygglov måste sökas. Tänk på att det alltid medför en byggsanktionsavgift att bygga något utan att ha nödvändigt tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden.

Den sökande ska få förhandsbesked inom 10 veckor från det att kompletta handlingar kommit in till nämnden. Tiden kan förlängas med ytterligare 10 veckor om det finns skäl för förlängning.

Villkorsbesked

Om man vill veta om nämnden kommer att ställa villkor för en önskad åtgärd eller om tekniska egenskapskrav kommer att gälla för hela byggnaden vid till- eller ombyggnad, kan man begära att få ett villkorsbesked.

Ett villkorsbesked prövar

lämplighetutformningtillgänglighet.

Villkorsbeskedet är inte bindande för nämnden. Villkorsbesked kan inte överklagas. Om du undrar över något är du välkommen att kontakta handläggarna med dina frågor.

 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.