Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Kommun och politik

I Övertorneå kommun beslutar politiker visioner och vardagsbeslut som berör alla kommunbor. I menyn till vänster får du en bild av kommunen och hur besluten blir till. Där står bland annat vad skatten används till, hur du kontaktar folkvalda och hur du genom egna förslag kan delta i att göra Övertorneå ännu bättre.

Övertorneå kommun ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunen ger också olika tillstånd som till exempel bygglov och serveringstillstånd samt arbetar med gator, trafik och renhållning. Kommunen arbetar dessutom aktivt med bland annat kultur och nyföretagande.

Vissa verksamheter är kommunerna skyldiga att tillhandahålla enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av kommunens politiker.

Kommunens obligatoriska uppgifter


Förskoleverksamhet och skolbarns omsorg 
Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola 
Kommunal vuxenutbildning 
Svenska för invandrare 
Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg 
Omsorg och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning
Hälso- och viss sjukvård i särskilt boende 
Översiktsplan/detaljplan och byggfrågor 
Hälso- och miljöskydd 
Renhållning och avfallshantering 
Räddningstjänst 
Vatten och avlopp 
Bibliotek 
Krisberedskap 
Bostadsförsörjning
Överförmyndarverksamhet

Exempel på kommunens frivilliga uppgifter

Fritidsverksamhet 
Byggande av bostäder 
Energi 
Hälso- och viss sjukvård i hemmet 
Sysselsättning 
Näringslivsutveckling 
Kultur
Övergripande mångfaldsfrågor, medborgarinflytande och medborgardialog

Kontroll och tillsyn

Staten granskar och stödjer kommunens arbete genom statliga tillsynsmyndigheter. Ett exempel på tillsynsmyndighet är Skolverket, som har i uppgift att kontrollera att både kommunala och fristående skolor över hela landet uppfyller kraven i skollagarna och läroplanerna.

På andra områden kan det vara kommunen som ansvarar själva för tillsyn, till exempel brandsäkerhet och avfallshantering inom kommunens område.
Den kommunala verksamheten granskas också av kommunens revisorer.

Kommunens inkomstkällor

Kommunalskatten står för en stor andel av kommunens inkomster. Staten bestämmer vad kommunerna får ta ut skatt på. Sedan bestämmer varje kommun själv hur stor kommunalskatten ska vara och hur pengarna ska fördelas. Kommunerna får också statsbidrag från staten. Vissa statsbidrag är allmänna, andra får bara användas inom särskilda områden som staten pekar ut. Kommunen tar också betalt för en del tjänster, till exempel inom äldreomsorg.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.