Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Totalförsvarsövning TFÖ 2020

Nu genomförs en totalförsvarsövning i Sverige. Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och ska bidra till att stärka Sveriges motståndskraft.

Totalförsvaret består av två delar, det militära försvaret och det civila försvaret. Sveriges kommuner har alla uppgifter inom den civila delen av försvaret och prioriterade uppgifter för kommuner är:

  • säkerhetsskydd,
  • etablering av krisorganisation,
  • krigsplacering av personal,
  • kompetenshöjning av kommunledningar.

Den civila delen av totalförsvaret syftar till att det svenska samhället ska fungera under höjd beredskap och eventuellt krig. Främst handlar det om att:

  • Värna civilbefolkningen,
  • Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg,
  • Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Under 2020 genomförs därför en Totalförsvarsövning där samtliga kommuner i hela Sverige deltar tillsammans med Länsstyrelser, Regioner och flertalet statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer. Övningen är en möjlighet för Övertorneå kommun att höja kunskapen om totalförsvaret i den egna organisationen för att sedan utveckla förmågan ytterligare. Deltagande i övningen är ett sätt för kommunerna att uppfylla kraven i kommunöverenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar.

Övertorneå kommun deltar i den här övningen för att stärka vårt samhälle och öka förmågan att klara av de uppgifter som kommunen har i höjd beredskap. Vi värnar om vår kommun och vill vara så bra förberedda som möjligt om Sverige skulle gå in i höjd beredskap.

Förberedelser inför TFÖ 2020

Arbetet med att stärka totalförsvarsförmågan är ett långsiktigt arbete. Att bygga upp förmågan inför TFÖ 2020 är ett delmål på vägen. Utbildningar och övningar är viktiga bidrag för att stärka beredskapen att hantera alla typer av händelser.

Sök trovärdiga källor

Olika aktörer kan använda vilseledande information för att försöka påverka våra värderingar och hur vi agerar. Syftet kan vara att minska vår motståndskraft och försvarsvilja. En del i allas vårt ansvar för totalförsvar är att lära sig mer om källkritik, vara vaksam och söka fakta från flera trovärdiga källor.

 

Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.