Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Kunnan tilitarkastus

Kunnanvaltuusto vastaa rahojemme oikealla tavalla käyttämisestä. Kunnan kansalaiset ovat antaneet kunnanvaltuustolle toimeksi johtaa kunnan toimintaa. Kunnanhallituksen, kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan, tai muiden lautakuntien poliitikkojen tulee toteuttaa valtuuston tekemät päätökset. Valtuuston tulee tarkastaa toimintojen tapahtuneen päätöksiensä mukaisesti ja myös rahoituspäätöksien mukaisesti.

Tilintarkastajat valtuuston määräyksestä

Kunnallinen tilintarkastus on yksi valtuuston käytettävissä olevista välineistä tarkastustoimensa suorittamiseksi. Kunnan tilintarkastaja on, kuten muutkin poliitikot, valtuuston valikoima.

Kunnan tilintarkastajat tarkastavat kunnan toiminnan kokonaisuudessa joka vuosi ja heidän tulee arvioida mikäli lautakuntien ja hallituksien ohjaus ja valvonta toiminnan taloudesta, suorituksista ja laadusta on riittävää. Vaikka tilintarkastajat usein toimivat ryhmänä, toimimme kuitenkin itsenäisesti suhteissamme toisiimme. Jokainen muodostaa myös itsenäisen viranomaisen. Avuksemme tarkastustyössämme käytämme asiantuntemusta omaavaa tilintarkastusavustajaa Komrev:ista, osa Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB: ta.

Toteutamme joka vuosi kokonaisvaltaisen tarkastuksen kaikkien lautakuntien ja kunnanhallituksen toiminnasta sekä muutaman syvemmän tarkastuksen valittujen toimintojen kesken. Sen lisäksi tarkastamme kunnan taloudellisen tilinteon luottavuuden, kuten myös kunnan vuositilityksen ja osavuosiraportin. kaikkien tarkastuksien yhteydessä tilintarkastusavustaja laatii kunnan tilintarkastukselle jätettävän tarkastusraportin.
Tämä raportti perustana, laadimme tarkastuksesta tilintarkastuskirjelmän (lopullinen dokumentti) joka toimitetaan kyseessä olevalle lautakunnalle/hallitukselle ja kunnanvaltuustolle. Koska työmme kunnan tilintarkastuksessa tähtää eteenpäin ja on kehitykseen suuntautuvaa, on vuoropuhelu tarkastettavien kanssa erikoisen tärkeää.

Lopullinen arviointimme tapahtuu tilintarkastuskertomuksessa, jossa ehdotamme kunnanvaltuustoa myöntämään, tai poikkeuksellisesti ei myöntämään, lautakunnille, hallituksille ja yksittäisille jäsenille vastuunvapauden. Kunnanvaltuuston tulee päättää vastuuvapauden myöntämisestä, päätös, jonka valtuusto muun muassa tekee
tilintarkastuskertomuksemme perusteenaan.

 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.