Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Avslut

När en medarbetare slutar hos oss så finns ett antal åtgärder som måste vidtas. Medarbetaren är tillsammans med nedan angivna ansvarig för att avslutet sker så smidigt och så bra som möjligt.

Den närmaste chefens ansvar

Den egendom som tillhör kommunen ska lämnas tillbaka, exempelvis nycklar, mobiltelefon, dator eller motsvarande som medarbetaren har erhållit i sin anställning. Tillsammans med chefen kommer medarbetaren också överens om huruvida ett eventuellt frånvaromeddelande skall skrivas i mailfunktionen och också vad meddelandet i så fall skall innehålla för information.

Nycklar, passerkort ska återlämnas till chefen den sista arbetsdagen.
Överenskommelse görs också om på vilket sätt medarbetaren eventuellt ska dokumentera rutiner och arbetsmetoder samt pågående arbete. Eventuell överlämning till ny medarbetare ska planeras.

IT-avdelningens ansvar

Abonnemang eller motsvarande kommer att avslutas i samband med att anställningen upphör, likaså loginmöjligheten till våra interna system, mailfunktion med mera.
Den information som medarbetaren har sparat ned på vår hårddisk eller i vår servermiljö tillhör kommunen och skall därför lämnas kvar. Däremot är det tillåtet att rensa datorn från eventuella privata dokument.

Lönekontorets ansvar

Lönekontoret ansvarar för att säkerställa att din slutlön utbetalas månaden efter uppsägningstidens slut. Denna utbetalning reglerar, som regel, alla ekonomiska mellanhavanden mellan parterna slutligt. I den mån medarbetaren har eventuella sjukdagar sista månaden regleras dessa mot innestående semester. Vid slutlönen erhåller medarbetaren eventuell kvarvarande semester likväl som att eventuell förskottssemester regleras om medarbetaren har sagt upp sig själv.

 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.