Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close
Zen

Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö är en plats där medarbetare trivs och utvecklas.

Arbetsmiljön berör allt som påverkar oss i vårt arbete, hur vi mår fysiskt och hur bra vi jobbar ihop och trivs tillsammans. 

Alla som jobbar på kommunen ska tillsammans arbeta aktivt och systematiskt för en god arbetsmiljö. Att bidra till en god arbetsmiljö är var och ens ansvar. Arbetsmiljöfrågorna ska finnas med som en naturlig del i kommunens verksamheter.

SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete
För att främja och säkerställa en god arbetsmiljö arbetar vi aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) utvecklar och preciserar hur detta arbete ska gå till.

Läs mer om arbetsmiljöarbetet inom kommunen i vår arbetsmiljöpolicy som finns under rubriken Policys och riktlinjer

KIA
För att rapportera och hantera arbetsmiljöhändelser, samt dokumentera skyddsronder och riskbedömningar använder vi IA-systemet, eller KIA som det kallas när kommuner använder det. KIA är en förkortning för "Informationssystem om arbetsmiljö för kommuner" och är utvecklat av AFA-försäkring. 

Läs mer under "Rapportera tillbud/olyckshändelse".


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.