Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Personalvårdsförmåner

Din hälsa är viktig för oss!

Våra personalvårdsförmåner är till för att uppmuntra dig att ta hand om dig själv genom att främja sunda levnadsvanor. Det handlar inte enbart om fysisk aktivitet, utan också om lämplig kost, goda sömnvanor och att undvika rökning, droger, alkohol och stress.

Förutom nedanstående förmåner kan vi erbjuda dig som medarbetare stöd via vår företagshälsovård om du känner att du behöver hjälp med din hälsa.

Friskvård på betald arbetstid

Friskvård på betald arbetstid (s.k. friskvårdstimme) är en förmån som du som anställd kan nyttja om verksamheten så tillåter. Maximalt uttag är en timme per vecka per anställd. Förmånen gäller för tillsvidareanställda samt månadsanställda vikarier (längre vikariat). Det är din chef som avgör om verksamheten tillåter att timmen tas ut eller ej.

Huvudregeln är att man tränar på arbetstid, men det är ok att åka hem för att byta om före, förutsatt att man tränar direkt efter. Friskvårdstimmen får inte nyttjas sista timmen före veckovilan inträder.

Som friskvård räknas inte att gå till frisören, basta, städa hemma eller ägna sig åt trädgårdsarbete eller liknande "vardagssysslor". Däremot uppmuntrar vi till promenader, löpning, skidåkning, eller liknande aktiviteter som har en positiv effekt på ditt välmående. Massage räknas också som friskvård.

Friskvårdsbidrag

Har du inte möjlighet att ta ut friskvårdstimmen av verksamhetsskäl, eller andra skäl, kan du istället ha möjlighet att få ett årligt bidrag för friskvårdsaktiviteter. Det årliga beloppet är 1500 kr. Arbetsgivaren ersätter enbart aktiviteter som är skattefria, samt som är av mindre värde (får ej överstiga en summa om 1000 kr per enstaka tillfälle). Se lista över skattefria aktiviteter på Skatteverkets hemsida

Friskvårdsbidraget gäller för:

  • Tillsvidareanställd medarbetare,
  • visstidsanställda som är anställda för minst 6 månader,
  • PAN-anställda,
  • föräldraledighet, sjukskrivning eller annan ledighet ger rätt till bidrag under den tid som är semesterlönegrundande.


Bidraget betalas ut via din lön och kan endast sökas två gånger per år. Ansökan gör du genom att lämna in originalkvitton för de utlägg som du vill få ersättning för till din lönehandläggare vid HR-enheten. På kvittot ska framgå att det rör sig om en skattefri aktivitet enligt den lista som finns på Skatteverkets hemsida. Även motsvarande aktiviteter som genomförts i Finland går bra att söka ersättning för. 

Obs! För att få rätt till friskvårdsbidraget måste du anmäla intresse årligen till din lönehandläggare senast 31 januari, alternativt en månad efter nyanställning. När du har anmält intresse har du samtidigt sagt ifrån dig möjligheten att ta ut friskvårdstimmen. Vill du senare byta tillbaka till friskvårdstimme kan du göra det under januari månad påföljande år.

Personalvårdsförmånerna är antagna av Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-16, Au § 8.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.