Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Rehabilitering

Kommunfullmäktige har antagit nedanstående policy, som gäller för alla chefer och medarbetare anställda vid kommunen. Se även kommunens "Rehabiliteringsrutiner" för handledning i ditt arbete med rehabilitering.

Rehabiliteringspolicy för Övertorneå kommun

Det huvudsakliga målet med rehabiliteringen är att samtliga anställda vid Övertorneå kommun ska må bra och trivas på sin arbetsplats. Medarbetarna ska ha kunskap om hur de ska förhålla sig om någon blir sjuk och/eller är i behov av rehabilitering.

Syftet med rehabiliteringen är att individen skall återgå till arbete eller annan typ av förvärvsarbete. Då en medarbetare på Övertorneå kommun blir sjuk vidtas snabba åtgärder för att tillvarata dennes arbetsförmåga.

För att främja hälsa arbetar kommunen med att bibehålla och stärka friskfaktorer hos individen och på arbetsplatsen.

För att förebygga ohälsa arbetar kommunen aktivt med att upptäcka ohälsa i tid med hjälp av ett utarbetat systematisk arbetsmiljöarbete. Chefen skall vara uppmärksam på tidiga signaler på ohälsa, och medarbetaren kan väcka frågan om rehabilitering om något inte är som det ska.

För att åtgärda ohälsa arbetar kommunen med att identifiera och åtgärda orsaker till ohälsa. Övertorneå kommun tror på värdet av tidiga insatser vid rehabilitering, att tidiga insatser ökar möjligheten för en lyckad process. Det ska finnas en tydlighet för både chef och medarbetare i rehabiliteringsarbetet.

I rehabiliteringen är det viktigt att alla tar ansvar. Det är närmaste chef som har rehabiliteringsansvar, men det är även medarbetaren som ska vara aktiv och delaktig i rehabiliteringen.

Helhetssyn är en viktig förutsättning för ett bra rehabiliteringsarbete, där hänsyn till psykologiska, sociala och yrkesrelaterade aspekter vidtas. Det är något Övertorneå kommun vill eftersträva.

Fastställd: 2014-12-15, Kf §112


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.