Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Jour och beredskap

I vissa verksamheter krävs en viss tillgänglighet utöver fastställd ordinarie arbetstid. Reglerna kring jour och beredskap återfinns i kollektivavtalet AB § 22.

Med jour avses att arbetstagare står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället (arbetsplatsen) för att vid behov omedelbart kunna utföra arbete.

Med beredskap menas att arbetstagare utöver fastställd ordinarie arbetstid står till arbetsgivarens förfogande på annat ställe än arbetstället (exempelvis hemma) för att vid behov utan dröjsmål kunna utföra arbete.

Jour och beredskap bör endast förekomma i den omfattning som är absolut nödvändigt. Stadigvarande utläggning av jour och beredskap bör upptas i schema eller liknande som överenskoms med företrädare för arbetstagarorganisationen.

Ersättningar vid jour och beredskap framkommer av avtalet, men du kan givetvis kontakta din chef eller lönekontoret om du har frågor kring ersättningen.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.