Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Föräldraledighet

Då småbarnsperioden är en av de viktigaste perioderna i våra liv så vill vi uppmuntra er föräldrar att ta till vara på den tiden så gott det går. Vi från arbetsgivarens sida ska vara behjälpliga i möjligaste mån med att tillåta flexibla arbetstider, förlägga möten på kloka tider och motsvarande så länge det inte drastiskt påverkar vår verksamhet.

Du som arbetar hos oss ska inte behöva vara orolig för att du ska åsidosättas under din ledighet. Din chef är ansvarig för att regelbundet skicka mötesprotokoll och andra informationsdokument om vad som händer på arbetsplatsen hem till dig. I den mån du vill och har möjlighet är du varmt välkommen att vara med på avdelningens och kommunens informationsmöten, det avgör du helt själv.

Du kommer heller inte att bli bortglömd vid årets löneförhandling utan behandlas som om du inte vore ledig.

Under vissa förutsättningar ger vårt kollektivavtal dig som är föräldraledig och har föräldrapenning från försäkringskassan rätt till 10% av lönebortfallet under högst 180 kalenderdagar. Tillägget betalas ut som längst till dess att barnet är 24 månader.

Som blivande småbarnsförälder har du enligt lag rätt till viss ledighet före och i samband med barnets födelse samt under uppväxttiden. Rätten till ledighet gäller även vid adoption. Det finns olika typer av ledighet för dig som förälder, läs mer om detta på försäkringskassans hemsida http://www.forsakringskassan.se/privatpers/

Ansökan om föräldraledighet görs på vår ledighetsansökansblankett senast tre månader före ledighetens början och du meddelar då även ledighetens varaktighet. På arbetsgivaren begäran är du skyldig att styrka att du får föräldrapenning från Försäkringskassan. Om du av någon anledning vill avbryta din ledighet ska du meddela din chef senast en månad innan återgång.

Som anställd vid Övertorneå kommun beviljas du föräldraledighet med minst tre perioder per kalenderår, samt därutöver i den mån det finns vikarier att tillgå (Kf § 50, 2014-05-19). Ändrad omfattning under ledigheten räknas som en ny period. Denna regel gäller oavsett hur många barn du har.

Du kan läsa mer om föräldraledighet och ersättningsnivåer på www.forsakringskassan.se.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.