Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Intern utbildning

Internutbildning är en del av det totala kompetensutvecklingsbegreppet. Med internutbildning avses de insatser som sker internt på kommunen. Dessa behöver inte alltid innebära kursverksamhet utan kan också handla om att pröva på en kollegas arbetsuppgifter.

Internutbildningen kan ske genom:

Kurs

När alla medarbetarsamtal är genomförda för året har vi möjlighet att skaffa oss en bra uppfattning om de önskemål om kompetensutveckling som gäller för samtliga medarbetare. Ibland kan många medarbetare ha uttryckt ett likartat utbildningsönskemål, varför det kan vara lämpligt för oss att genomföra en utbildning internt. Denna utbildning kan ske genom att någon av våra egna medarbetare agerar lärare eller att vi upphandlar en lärare externt som kommer till oss. På så sätt får många fler möjlighet att genomföra utbildningen och vi har också fördelen av att vi kan föra en dialog och diskutera utbildningen och dess innehåll utifrån vår organisations möjligheter och utmaningar.

Arbetsrotation - Prova på

Där så är möjligt har vi som ambition att låta arbetsrotation vara en naturlig del av vår verksamhet. Dels för att du som medarbetare skall kunna vidmakthålla din kompetens inom fler områden men också för att tillgodose en god arbetsmiljö, som innehåller både flexibilitet, omväxling och som förhindrar arbetsskador i form av förslitning och motsvarande.

Ibland kan det vara mer lämpligt att genomföra kompetensutveckling genom att pröva på någon annans arbetsuppgifter under viss tid. Det kan genomföras genom att du efter en viss intern inlärningsperiod får ansvara för någon annans arbetsuppgifter, eller del därav, under en period. Det kan också vara så att du går bredvid en kollega under en tid för att helt enkelt se och lära.

Medverkan i projektgrupp

Inom kommunen förekommer det med jämna mellanrum att arbete sker i olika projektgrupper med särskilda syften och mål. Vi ser positivt på att du som enskild medarbetare deltar i sådana projektgrupper även i kompetensutvecklingssyfte. I början kan du kanske känna att du inte har lika mycket att bidra med som dina mer erfarna kollegor men det är inte heller meningen. Här vi vill att du deltar för att lära. Dels om projektet som sådant men också för att du genom ditt deltagande och engagemang kommer att få en mycket bredare förståelse och kunskap om kommunens verksamhet i sin helhet.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.