Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Medarbetarsamtal & lönesamtal

Alla medarbetare vid Övertorneå kommun ska varje år ha ett medarbetarsamtal och ett lönesamtal med sin chef.

Medarbetarsamtal

Vi tror att ett väl planerat och genomfört medarbetarsamtal är en förutsättning för trygghet, förtroende, utveckling och engagemang på arbetsplatsen. Samtalet är en dialog mellan chef och medarbetare där man gemensamt fastställer medarbetarens mål. Medarbetarsamtalet sträcker sig över en 24-månadersperiod. Det ska hantera det gångna årets resultat, nutid samt vara framåtsyftande där man planlägger vad som krävs för att nå uppsatta mål.

Ofta behandlas följande områden under samtalet: 

  • Arbetsmål
  • Arbetsresultat
  • Arbetsmiljö
  • Personlig utveckling
  • Kompetensutveckling

Obs! Överenskommelser om kompetensutveckling ska chefen dokumentera via personalsystemet Winlas. 

Lönesamtal

Varje år genomförs en lönerevision i kommunen, vilket innebär att nivåerna på medarbetarnas löner ses över och justeras utifrån medarbetarnas individuella prestationer, arbetsuppgifter som utförs samt eventuella externa faktorer som också kan påverka lönenivåerna. Lönesamtalet är det samtal då medarbetaren får veta sin nya lön kopplat till den individuella prestationen under det gångna året. Utifrån de lönekriterier och målsättningar som finns för verksamheten återkopplar chefen till den bedömning och handlingsplan som gjordes under medarbetarsamtalet. Vår ambition är att lönekriterierna, precis som målen, ska vara väl kända för samtliga medarbetare.

Observera att lönesamtalet inte är någon löneförhandling. Bedömningarna ska dokumenteras av respektive chef. Vid låg eller ingen löneutveckling ska handlingsplan upprättas.  

För mer information om medarbetar- och lönesamtal samt lönekriterier, se kommunens Lönepolicy, alternativt kontakta din närmsta chef eller HR-enheten. 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.