Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Semesterns förläggning

Vår huvudsemester ska i möjligaste mån förläggas i perioden juni – augusti. Sådan semesterledighet får efter förhandlingar enligt 11 § MBL förläggas även till maj och september, eller delar av dessa månader. Som vi beskriver i inledningen till kapitlet så försöker vi att tillmötesgå dina önskemål så långt det är möjligt när det gäller din semesterönskan.

Din chef har ansvaret för att upprätta en semesterlista, med utgångspunkt från önskemål om huvudsemesterns förläggning från medarbetarna. Arbetsgivarens förslag till semesterlista meddelas dig och dina kollegor och översänds till den lokala arbetstagarorganisationen. Den lokala arbetstagarorganisationen kan senast inom 10 dagar efter detta påkalla förhandlingar enligt 12 § MBL om ändringar i förslaget.

Arbetsgivaren är sedan skyldig att underrätta dig och dina kollegor om den fastställda semestern senast 2 månader före ledighetens början.

Vår andra stora semesterperiod är vid jul- och nyårshelgerna. Kontakta din närmsta chef om du har frågor kring planeringen av ledighet i samband med jul- och nyår.

Övriga semesterdagar som tas ut vid andra tidpunkter sker efter samråd och överenskommelse med din närmsta chef. Din semester måste med andra ord beviljas i förväg av din chef. Din chef har rätt att neka dig semester om det visar sig att det blir problem för verksamheten, men så långt det går så försöker vi att hitta en lösning som passar alla. Med andra ord så är det viktigt att du lämnar din ansökan i god tid så hinner vi med att planera för din ledighet. Vid övrig semester får du svar inom en vecka från din chef.

Alla semesterdagar ska du som medarbetare registrera i PS Självservice före du går på semester. Chefer ansvarar för att se till att samtliga medarbetare har registrerat sin semester i PS.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.