Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Regler för ledighet vid läkarbesök m.m.

Rätt till ledighet med bibehållen lön (uppdaterat 2016-10-10).

I enlighet med AB § 28, moment 11 har arbetstagare rätt till ledighet med bibehållen lön för förstagångsbesök hos läkare eller tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall, om det är nödvändigt att besöket sker på arbetstid. Med akut sjukdom avses hastigt insjuknande och/eller smärta och med olycksfall en plötslig oförutsedd händelse och där besökstid ges samma dag som sjukdom uppstått.

Medarbetare vid Övertorneå kommun har utöver lydelsen i AB även rätt till ledighet med bibehållen lön för övriga besök hos läkare och psykolog (det vill säga i andra fall än akuta fall). Med läkare avses även läkare med specialistkompetens. Ledighet med bibehållen lön beviljas också vid mammografiundersökningar, PSA-prov (kontroll av prostatacancer), besök vid mödravården för blivande föräldrar, för att ge blod samt för periodiska hälsosamtal som erbjuds 30, 40, 50 och 60-åringar via hälsocentralen. 

Gällande besök som inte är akuta i enlighet med AB § 28 moment 11, gäller följande tidsutrymmen:

  • För besök hos lokal vårdinrättning beviljas maximalt två timmars ledighet med lön.
  • För besök hos vårdgivare i Kalix, Rovaniemi, Kemi, Pajala eller Haparanda beviljas maximalt fyra timmars ledighet med lön.
  • För besök hos vårdgivare i övriga orter, exempelvis Sunderbyn eller Umeå, beviljas maximalt åtta timmars betald ledighet.

Besöket ska verifieras med kvitto som lämnas till närmaste chef.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.