Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Översiktsplan

Här hittar du översiktsplanen för Övertorneå kommun. Den antogs den 19 maj 2014 av kommunfullmäktige.

Översiktsplanen är det planeringsunderlag som kommunen använder för att ta beslut om användningen av mark och vatten samt utvecklingen och bevarandet av den byggda miljön.

Översiktsplanen ska redovisa allmänna intressen och viktiga miljö- och riskfaktorer så att kommunen kan ha framförhållning och beredskap i planeringsarbetet. Det handlar bland annat om att täcka bostadsbehovet och att skydda värdefulla natur- och kulturmiljöer i kommunen.

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.