Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)

Fastställer ramar och anger inriktningen på samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet. I nämnden ingår sju ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Nämnden har sammanträde cirka sju gånger per år.

Nämndens övergripande mål är "En god byggnadskultur och landskapsmiljö samt en god inom- och utomhusmiljö. Nämnden verkar också för säkerhet i trafiken".

Nämnden vill ge allmänheten information och service samt handlägga ärenden effektivt. Nämnden är lokal tillsynsmyndighet enligt lagar som reglerar bland annat livsmedelshantering, hälsoskydd, miljöskydd, kemiska produkter och avfallshantering.

Kommunens politiker har e-postadress förnamn.efternamn@overtornea.se (ä/å = a ö=o)


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.