Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Socialnämnden

Socialnämndens verksamhet ska tillgodose människors behov av trygghet och tillvarata svaga gruppers behov och intressen.

Socialnämndens uppgift enligt 3 kap 1§ SoL (socialtjänstlagen):

  • Göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen
  • Medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen
  • Informera om socialtjänsten i kommunen
  • Genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden
  • Svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.

Kommunens politiker har e-postadress förnamn.efternamn@overtornea.se (ä/å = a ö=o)

Ledamöter 2019-01-01 - 2022-12-31
Tomas Vedestig Ordförande (SJVP)
Anders Wälivaara (KD)

Ledamöter
Urve Kirt (C)
Ingemar Keisu (C)
Ann-Christin Tötterman Hjort (ÖFA)
Birgitta Emanuelsson (S)
Hans Palo (S)
Ali Razag (S)
Monika Krypsjö (S)

Ersättare
Ylva Ylinenpää Sannemalm (C)
Päivi Kilpeläinen (ÖFA)
Johan Kummu (SJVP)
Bengt Rytiniemi (V)
Margareta Törelid Haapaniemi (KD)
Britt-Marie Ödalen (S)
Malin Kondor (S)
Elisabeth Holmgren (S)
Mikael Kerttu (S)


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.