Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Kungörelse Ansökan om bygglov för replika/fäbod på fastigheten Jänkisjärvi S:4

Ansökan om bygglov för replika/ fäbod på fastigheten Jänkisjärvi S:4,
Övertorneå kommun, Norrbottens län.

Jänkisjärvi fiskevårdsområde har lämnat in en ansökan om bygglov för
nybyggnad av en replika på området för gamla fäboplatsen, Kenttäsajo i
Jänkisjärvi till Övertorneå kommun. 2 st Byggnader á 15 m2
avses placeras 150 m från Jänkisjärvi sjö, utanför sammanhållen bebyggelse.

Handlingarna finns att se på Övertorneå kommuns digitala anslagstavla
www.overtornea.se/anslagstavla Och för påseende hos Övertorneå kommun,
samhällsbyggnadsförvaltningen, Tingshusvägen 2, 957 32 Övertorneå.

Enligt plan- och bygglagen ska grannar och andra berörda sakägare beredas
tillfälle att yttra sig. Sakägarkretsen är i detta fall stor och därför kungörs detta.

Om ni vill yttra er i ärendet, uppge hur ni är sakägare och/eller berörd och vilken
fastighet som berörs. Grannar och sakägare kommer bara att meddelas genom denna kungörelse.

Synpunkter på ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade senast 2020-05-28.
Skrivelsen ska märkas med diarienummer SBN-2021-117 och skickas till: Övertorneå kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tingshusvägen 2, 957 32 Övertorneå.
Eller via e-post: miljo-byggnad@overtornea.se


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.