Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Visselblåsarfunktion

Övertorneå kommuns visselblåsarfunktion finns till för att undvika att allvarliga fel i vår organisation får fortsätta. Om du misstänker att en person i ledande ställning har begått ett allvarligt fel är det viktigt att anmäla detta.

Vem kan använda visselblåsarfunktionen?
Visselblåsarfunktionen kan användas av alla som har en arbetsrelation till kommunen eller något av kommunens bolag.

Det gäller dig som är:

 • anställd
 • praktikant
 • arbetssökande
 • konsulter
 • leverantör
 • potentiell leverantör
 • volontär
 • person som utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning


Våra kommunala bolag är Övertorneå Energi AB, Stiftelsen Matarengihem och Övertorneå Värmeverk.

Vad/vem kan anmälas?

Den som anmäls ska vara förtroendevald eller ha en ledande ställning i Övertorneå kommun eller något av kommunens bolag. Det kan till exempel vara en VD för kommunalt bolag, en förvaltningschef eller en person i ledningsgrupp.

Det som anmäls kan vara till exempel:

 • Stora säkerhetsbrister
 • Bedrägeri eller ekonomisk brottslighet
 • Läckande av känslig information
 • Muta eller korruption
 • Jäv eller att närstående gynnas
 • Stöld eller annat lagbrott
 • Allvarliga tjänstefel, till exempel ett brott mot någon av kommunens riktlinjer
 • Grov diskriminering
 • Olämplig bisyssla eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning.

 

Anonymitet och skydd

Som visselblåsare har du möjlighet att välja att vara helt anonym i din anmälan när du rapporterar via visselblåsarfunktionen (se länk till anmälningsformulär nedan). Då kommer ingen att känna till din identitet. Om du väljer att berätta vem du är i din anmälan kommer endast de som handlägger ditt ärede att känna till din identitet. 

Du som använder vår visselblåsarfunktion är enligt lag skyddad från det som kallas "repressalier och hindrade åtgärder", det innebär att ingen får försöka stoppa dig från att anmäla och du som anmält får inte behandlas på negativt sätt på grund av din anmälan.

Vad händer efter anmälan?

Du som anmält kommer att få en bekräftelse på att anmälan är mottagen inom sju dagar. 

Anmälningarna som kommer in hanteras i ett första steg inte av Övertorneå kommun utan av företaget Lantero som är det företag som tillhandahåller visselblåsarfunktionen. Lantero är specialiserade på att utreda visselblåsarärenden och kommer att göra en första bedömning. Lantero kommer sedan tillsammans med handläggare vid Övertorneå kommuns interna utredarfunktion att fatta beslut om den vidare hanteringen av ärendet.

Anmälningar och tips som inte faller inom visselblåsarfunktionens ram, alltså när det inte handlar om allvarliga oegentligheter enligt visselblåsarlagen, skickas vidare till berörd förvaltning eller bolag för kännedom och hantering. Din identitet kommer dock inte att uppges till mottagande förvaltning eller bolag, om du inte uttryckligen har gett ditt medgivande till detta. 

Om ditt ärende utreds som ett visselblåsarärende kommer utredningen att diarierföras av Övertorneå kommun när den är färdig. Utredningen är en allmän handling och den kan begäras ut och läsas av vem som helst. Dina kontaktuppgifter eller namn kommer däremot skyddas. Läs mer under rubriken "Anonymitet och skydd" i avsnittet en bit upp på sidan.

Eftersom utredningar blir offentliga för alla att läsa vill vi uppmana dig att inte ta med privat information som till exempel någons politiska eller religiösa tillhörighet, hälsa eller någons sexuella läggning.

Vad är visselblåsarfunktionen inte till för?

1. Visselblåsarfunktionen är inte till för synpunkter eller åsikter som rör arbetsmiljön eller verksamhetsplanering. När det gäller den typ av frågor är du alltid välkommen att kontakta din närmsta chef, din chefs chef, HR eller facklig företrädare. 

2. Visselblåsarfunktionen är inte till för medborgare som vill göra felanmälningar eller lämna synpunkter. Felanmälningar kan göras på www.overtornea.se/fel Synpunkter kan lämnas på www.overtornea.se/synpunkter

Gör en anmälan här:

https://Lanteroo.report/overtorneakommun

Eller skanna QR-koden för att komma till anmälningsformuläret

Om den här sidan

Texten på den här sidan sammanfattar och ger en förenkald översikt över vilka lagar och regler som gäller. Den fullständiga lagtexten går att läsa här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2021890-om-skydd-for-personer-som_sfs-2021-890


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.