Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Stipendier

Övertorneå kommun delar årligen ut fyra stipendier. Utdelning sker vid firande av Polcirkellands Nationaldag i december.

Följande stipendier utlyses årligen:

Kulturstipendium vuxna
Utdelas till person/personer född/födda eller som en längre period varit bosatt/bosatta i Övertorneå kommun som uträttat en kulturell gärning och i sin verksamhet framhävt och utvecklat den tornedalska kulturen inom områdena konst, litteratur, musik, teater eller folkbildning, hembygdsvård och naturvård.

Kulturstipendium ungdom
Utdelas till person/personer född/födda eller en längre period varit bosatt/bosatta i Övertorneå kommun som genom ihärdigt arbete inom konst, litteratur, musik eller teater uppnått goda resultat.

Ungdomsledarstipendium
Utdelas till förtjänt ledare som på ett föredömligt sätt utmärkt sig i arbetet med/för ungdomar.

Idrottsstipendium
Utdelas till den ungdom som visat gott kamratskap, trevligt uppträdande, goda ledaregenskaper och/eller goda idrottsprestationer.

Förslag och motivering av mottagare skall vara Övertorneå kommun tillhanda senast 28 november. Pristudelningen sker på Polcirkellands nationaldag 22 dec. 

Posta till:

Övertorneå kommun
Kommunledningsförvaltningen
957 85 Övertorneå

* * * * *

Tornedalsrådet kulturstipendium

Tornedalsrådets kulturfondens syfte är att stödja Tornedalens kulturella, ekonomiska och samhälleliga utveckling genom att på olika nivåer genom stipendier och bidrag stimulera forskning och kultursatsningar som har anknytning till Tornedalen.

Stipendier och bidrag kan utgå till personer, grupper, projekt eller organisationer vars verksamhet har anknytning till Tornedalen. Stipendiets storlek är 60.000 SEK som kan delas till ett eller flera ansökan.

Ansökningstid

Ansökan skall inlämnas/skickas till Tornedalsrådets kansli 1/12-31/01 årligen.

Ansökan

Ansökan bör innehålla en utförlig beskrivning av ändamålet samt erforderliga bilagor. Bilagorna returneras endast i undantagsfall, varför originalhandlingar inte bör bifogas. Av ansökan bör framgå det belopp som söks från fonden. Beloppet bör inte överskrida 60.000 SEK. Ansökan kan göras på svenska eller finska på särskild blankett. Ansökans längd önskas vara en A4 -sida. Mer information samt ansökningsblankett:  https://www.tornedalen.org/om-tornedalsradet/kulturstipendium/

Ansökan skickas till:
Tornedalsrådet
Kulturfonden
Box 76 953 22 HAPARANDA
eller tuula.ajanki@haparanda.se

 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.