Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

ABCD - Arctic Boreal Climate Development

2009-2013

ABCD är ett skogligt klimatprojekt med syfte att genom förbättrad och ökad tillväxt i skogen öka bindningen av koldioxid och därmed minska halten av växthusgaser och reducera effekterna av den globala uppvärmningen.

Övertorneå kommun har drivit ABCD projektet under 2009-2013 i nära samarbete med Sveaskog, LKAB, SLU, LRF Norrbotten och Kalix Naturbruksgymnasium. Projektet finansierades av Norrbottens läns landsting och Länsstyrelsen  Norrbotten samt projektets aktörer.

Inom projektet har ett förslag till ett system för handel med skogliga koldioxidkrediter utvecklats och testats i praktiska försök på både Sveaskogs och privata skogsägares marker. Systemet stimulerar markägare att vidta åtgärder som ökar tillväxten i skogen och därmed upptaget av koldioxid. Markägaren får ersättning för de extra åtgärder som krävs för ökad trädtillväxt. Endast åtgärder som ryms inom nuvarande skogs- och miljölagstiftning tillämpas. Ersättningen till markägaren möjliggörs genom att den kolsänka som skapas och verifieras, säljs som koldioxidkrediter.

Handeln med koldioxidkrediter möjliggör därmed finansiering av skogsskötselåtgärder som ligger utanför de ordinära skogsskötselmetoder som tillämpas men som väl ryms inom nu gällande skogsvårdslag.

Skogsskötselåtgärder genomförda inom projektet i Övertorneå kommun beräknas ge ett extra upptag på cirka 60 000 ton koldioxid under en 20-årsperiod. Vilket motsvarar en trädtillväxtökning på 30 procent jämfört med ett standardskogsbruk.

Den ökade tillgången på skogsråvara möjliggör ökat nyttjande för energiframställning eller till andra ändamål. Systemet skapar en vinn-vinn situation för klimat, sysselsättning och samhällsutveckling.

Erfarenheterna från ABCD projektet vidareutvecklas nu inom projektet "Koldioxidkrediter från skogen".


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.