Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

VINNOVA satsar i Övertorneå

Ett förslag på ett handelssystem med koldioxidkrediter från skogen har utvecklats och testats i Övertorneå kommun. Resultaten från projektet har uppmärksammats av VINNOVA som har beviljat förstudiemedel till Övertorneå kommun för att undersöka om kommunen kan bli en testbädd inom miljöteknik.

Sedan hösten 2009 har 18 privata skogsägare i Övertorneå kommun utfört tillväxthöjande åtgärder i skogen som medfört att man ökat bindningen av koldioxid med cirka 60 tusen ton. Den resulterade ökningen i upptag av koldioxid omvandlas till utsläppskrediter som kan köpas och säljas mellan intressenter. Handel med skogliga koldioxidkrediter skapar ekonomiskt incitament för skogsägare att sköta skogen med ökad tillväxt, vilket ger mer grön biomassa, mer tillgång till bioenergi och fler möjligheter inom de gröna näringarna.

Stig Kerttu, näringslivschef i Övertorneå kommun:

- Jobbet med testbädden är ett led i att höja nivån i vårt tillväxt- och utvecklingsarbete i kommunen. Det gläder oss stort att VINNOVA uppmärksammat vårt arbete och vill delta i denna vår lokala utveckling som också kan innebära positiva och konkreta resultat på både kort och lång sikt.

De stora fördelarna med det föreslagna systemet är att det inkluderar de små skogsägarna och att det är långsiktigt hållbart. Övertorneå kommun vill med hjälp av projektmedel från Vinnova utveckla handel med koldioxidkrediter från svenska skogen till en tjänst som kan spridas nationellt och internationellt. Skogens förmåga att ta upp och binda koldioxid är en ekosystemtjänst som kan nyttjas bättre i klimatarbetet.

- Glädjande att Luleå Tekniska Universitet vill delta i arbetet med testbädden. Det blir spännande att se hur långt vi kan nå, säger Stig Kerttu, som varit med sedan processens begynnelse när den startade för över fyra år sedan.

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet vars uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. Varje år investerar VINNOVA cirka 2 miljarder kronor i olika insatser.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.