Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Sammanfattning av projektet

Inom projektet Biogas från Tornedalen har Övertorneå kommun i samarbete med Ylitornio kommun analyserat de lokala förutsättningarna för att driva en kommunal respektive en gårdsbaserad biogasanläggning. För att få lönsamhet i en biogasanläggning behövs avsättning för all biogas som produceras. Lönsamheten har till viss del med storleken att göra, men andra viktiga faktorer som påverkar kostnadsbilden och intäkterna är behandlingsavgifter på avfallet, vad rötresten och biogasen ska används till, samt stöd till investeringar och produktion.

 

Kommunal anläggning

Projektet har utrett både torr- och våtrötningstekniken. Lönsamheten i en kommunal våtrötningsanläggning baserad på den lilla mängd substrat som finns tillgängligt i Övertorneå och Ylitornio kommuner är dålig, men med framtida ökade kostnader för alternativ hantering av avloppsslam får man den ekonomiska kalkylen att gå ihop med en tidsperiod på 10 år. Våtrötning av källsorterat matavfall rekommenderas inte. Däremot är det möjligt att torröta källsorterat matavfall utan att först göra en ”slurry” av den. Som exempel på småskalig torrötning har projektet tittat på MobiGas-tekniken, vilken bygger på satsvis rötning i mobila jäskammare. I den här typen av anläggning kan även andra stapelbara substrat, som till exempel trädgårdsavfall och hästgödsel, rötas. Då torrötning anses som mer lämpligt för det kommunala organiska avfallet jämfört med traditionell våtrötning rekommenderar projektet att Övertorneå kommun tar fram mer exakta kalkyler på en biogasanläggning med torrötning av både slam och källsorterat matavfall, samt att Mobigas-tekniken jämförs med andra torrötningstekniker så som pluggflödesmodellen.

 

Gårdsbaserad anläggning

Som exempel på en gårdsbaserad biogasanläggning har projektet använt Polcirkelns lantgård med 10 000-12 000 m3 flytgödsel. Eftersom Polcirkelns lantgård i dagsläget inte har avsättning för överskottsvärmen, krävs en större mängd flytgödsel för att anläggningen ska bli lönsam. Ett lantbruk med avsättning för överskottsvärmen kan få en bra lönsamhet vid betydligt mindre mängder flytgödsel. Rötad gödsel har högre näringsinnehåll och luktar mindre än icke rötad gödsel, vilket utöver klimatnyttan ger en stor miljövinst för lantbruket.

 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.