Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Koldioxidkrediter från skogen

Sveriges skogar kan spela en viktig roll i att motverka utsläppen av växthusgaser. Det finns idag en stor tillväxtpotential i de svenska skogarna som ej är fullt utnyttjad då det saknas ekonomiska incitament för markägare att utföra tillväxthöjande skötselåtgärder. Lösningen är att införa ett handelssystem som gör det lönsamt att utföra sådana åtgärder. Sedan 2005 har organisationerna bakom projektet Testbädd för koldioxidkrediter från skogen utvecklat handel med skogens klimatnytta.

Träden tar upp och binder koldioxid i sin biomassa genom fotosyntesen. Genom att öka tillväxten i skogen kan markägare öka inbindningen av koldioxid och därmed skapa en större kolsänka både i skogen och i samhället. Den extra koldioxidinbindning som erhålls från tillväxthöjande skogsskötselåtgärder kan mätas och säljas som koldioxidkrediter, det vill säga sänkkrediter eller utsläppsreduktionsenheter. Inom ABCD projekt har tidigare en metod för skapande av verifierbar skoglig klimatnytta utvecklats och testats i praktiska försök i Övertorneå kommun.

Syftet med projektet Testbädd för koldioxidkrediter från skogen var att vidareutveckla och kommersialisera handel med skogens klimatnytta. Kortsiktigt var målet att klimatnyttan skall kunna användas för frivilliga åtaganden av aktörer som önskar klimatkompensera sina utsläpp. Det långsiktiga målet var att skogliga koldioxidkrediter skall kunna användas av industrin som en del av sina klimatåtaganden. Målsättningen var att etablera en testbädd i miljöteknik med struktur för kunskap och utveckling kopplat till tillväxthöjande skogsskötsel och skapande av verifierbar klimatnytta .

Projektet har drivits av Övertorneå kommun, Sveaskog, SveMin, SLU och LRF Norrbotten under 2014-2017 med finansiering från Vinnova, Länsstyrelsen i Norrbotten och Region Norrbotten samt projektets aktörer.

En viktig del av projektet har varit att få metoden för skapande av skogliga koldioxidreduktioner godkänd under Verified Carbon Standard (VCS). Projektets metod har omarbetats enligt VCS regelverk och genomgått en resurskrävande tredjepartsgranskning. Utifrån VCS metodens utformning och VCS regelverk har projektet sammanställt en affärsplan som beskriver de ekonomiska förutsättningarna för handel med koldioxidkrediter på den frivilliga marknaden. Projektet har analyserat eventuella negativa miljöeffekter från de tillväxthöjande åtgärderna som ingår i VCS metoden. En annan viktig del i projektet har varit att identifiera olika möjliga scenarier för skogliga koldioxidkrediter samt förankra handel med skogens klimatnytta på regional, nationell och EU nivå.

 

Testbädd logotyper 2017

 

Projektets resultat och slutsatser finns beskrivna i slutrapporten. Här till höger finns även andra rapporter och dokument framtagna inom projektet.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.