Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close
ÖVERTORNEÅ2020

Stöd för aktiviteter

#ÖVERTORNEÅ2020

Aktiviteter i projektet

Skärskilt utpekade insatsområden i projektet är genomförandet av aktiviteter som bidrar till ökad upplevd delaktighet i det lokala demokrati- och utvecklingsarbete, främjar innovation och entreprenörskap, främjar ett jämställdhetsintegrerat och tillgänglighetsanpassat lokalsamhälle samt anordnande av fler kultur- och fritidsrelaterade arrangemang i syfte att stärka de lokala attraktionskraft för Övertorneå kommun.

Aktiviteten ska genomföras på ett sådant sätt att kvinnor och män, flickor och pojkar på likvärdiga villkor kan medverka och ta del av resurser och innehåll.

Alla aktiviteter som genomförs i projektet ska tillse att personer med funktionsvariation kan delta på lika villkor.

ANSÖKNINGSTID 2017: Löpande under året 2017

BEGRÄNSAD BUDGET FÖR STÖD: Detta kommer att beaktas momentant vid aktuellt beslut

OBLIGATORISK UTVÄRDERING FÖLJER VID GODKÄNT STÖD FÖR AKTIVITET: Utvärderingsblanketten skall fyllas i och vara projektledningen för projektet #ÖVERTORNEÅ2020 tillhanda senast 30 dagar efter avslutad aktivitet.

 

ANSÖKAN GÖRS ENKLAST:

  • Skriv ut blankett "Stöd för aktivitet" (under DOKUMENT)
  • Fyll i blanketten
  • Skicka sedan ANSÖKAN till följande adress:
    #ÖVERTORNEÅ2020
    Övertorneå kommun
    95785 ÖVERTORNEÅ

 

 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.