Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Reväsvaara vindkraftspark, Ylitorneå kommun, Finland

Här samlar vi information gällande den planerade vindkraftsparken Reväsvaara i Ylitorneå kommun, Finland.

Miljöministeriet i Finland har underrättat Sverige om en planerad etablering av vindkraftsparken Reväsvaara i Ylitorneå kommun, Finland samt en delgeneralplan för området. Underrättelsen följer artikel 3 i Esbokonventionen samt tillhörande protokoll om strategiska miljöbedömningar som utarbetats av FN:s ekonomiska kommission för Europa, ECE.

Verksamhetsutövaren Energiequelle OY med plankonsult Ramboll Finland OY planerar en vindkraftspark i Reväsvaara, Ylitorneå, i höjd med Hedenäset i Övertorneå kommun. Projektområdet ligger som närmast ca 2 km från svenska gränsen. Projektet omfattar sammanlagt 12 vindkraftverk på området (Reväsvaara). Vindkraftverken kommer ha en totalhöjd om 230 meter och avses förses med flyghinderljus. Planområdet omfattar cirka 1040 hektar och ägs av privata markägare.

Information om projektet, samt delgeneralplanen kan du läsa i länkarna till höger.

Samrådsmöte

17 juni 2021

Samrådsmöte för den svenska allmänheten sker den 17 juni 2021, kl. 17:00-19:00 svensk tid och arrangeras av Ramboll Finland OY. Representanter från verksamhetsutövaren Energiequelle OY, Ylitornio kommun, Naturvårdsverket och Övertorneå kommun medverkar. Deltagare från allmänheten har möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter under samrådsmötet. En auktoriserad tolk kommer finnas på plats och tolkar mellan finska och svenska. Mötet dokumenteras av konsult från Ramboll Finland OY.

På grund av den pågående pandemin sker samrådsmötet digitalt via Teams Live. Information om hur du använder Teams Live finns i länk till höger. Ingen anmälan krävs. Följ länken nedan för att ansluta till mötet.

KLICKA HÄR FÖR ATT ANSLUTA TILL MÖTET

Du som inte har möjlighet att ansluta till mötet hemifrån kan boka en fysisk plats på kommunhuset i Övertorneå. Kontakta therese.wintervy@overtornea.se. Begränsat antal platser och först till kvarn.

Möjlighet att lämna synpunkter

Svenska myndigheter, organisationer och allmänhet erbjuds nu möjlighet att lämna synpunkter på underrättelsen från Finland gällande Reväsvaara vindkraftspark i Ylitorneå kommun, Finland.

Svaren bör fokusera på:

  • Om det finns behov av att Sverige fortsatt medverkar i planeringsprocessen
  • Synpunkter angående miljökonsekvenser av delgeneralplanens genomförande
  • Synpunkter på det översända beredningsmaterialet

Svar på denna underrättelse lämnas per e-post till: registrator@naturvardsverket.se
Ange ärendenummer NV-08965-20 och märk yttrandet med ”Reväsvaara”

Naturvårdsverket önskar eventuella synpunkter senast den 2 augusti 2021 för att lämna ett gemensamt svar till Finland.

För frågor om denna remiss vänligen vänd er till Naturvårdsverket, Richard Kristoffersson, richard.kristoffersson@naturvardsverket.se el. tel: 010-698 17 69, eller Egon Enocksson, egon.enocksson@naturvardsverket.se el. tel 010-698 11 91.

Att beakta när du lämnar synpunkter som privatperson

Naturvårdsverket publicerar som regel remissvar i Esboärenden på sin webbplats. Om du som privatperson vill att ditt remissvar och namn ska publiceras så ber vi dig tydligt ange detta. I annat fall kommer svaret inte att publiceras på webbplatsen.

Alla handlingar som lämnas in till svenska myndigheter är allmänna handlingar som är offentliga så länge de inte faller in under sekretessreglerna. Vem som helst har rätt att begära ut och få ta del av allmänna offentliga handlingar. Ett nej till publicering av svar och namn på webbplatsen ändrar inte på det faktum att handlingen är allmän och kan lämnas ut på begäran.

Alla inkomna handlingar i aktuellt ärende översänds till berörd myndighet i aktuellt grannland. De avgör själva hur de hanterar eventuell publicering på sina webbplatser.

Övertorneå kommuns åtaganden

Yttranden

Övertorneå kommun kommer att yttra sig och fokusera på miljökonsekvenser av projektet som kan beröra Sverige och Övertorneå kommun, samt påverkan på boende och näringsliv i området. Yttrandet skrivs av Samhällsbyggnadsförvaltningen i samråd med tjänstepersoner i Staben och politiker i Kommunstyrelsen. Yttrandet kommer att publiceras på denna sida.

Kontaktperson på Övertorneå kommun

Om du har frågor gällande vindkraftsparken Reväsvaara, eller om du har information du hade önskat se på denna samlingssida kontakta Tomas Mörtberg, tomas.mortberg@overtornea.se


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.