Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close
invigning UMO
Linnea Mukkavaara och Edwin Brännvall

Invigning UMO, Ungdomsmottagning

På onsdag invigdes Övertorneås nya ungdomsmottagning i Hälsocentralens lokaler intill Familjecentralen.

Den nya ungdomsmottagningen har blivit möjlig tack vare en gemensam satsning av Region Norrbotten, Övertorneå kommun och särskilda medel som regeringen avsatt för satsning på UMO.

 

Invigning med mingel, tal, frågesport och förfriskningar

Arrangemanget var riktat mot ungdomar och majoriteten av besökare bestod också av just den målgruppen. Det officiella öppnandet sköttes av gymnasieeleverna Linnea Mukkavaara och Edwin Brännvall som genom att binda samman två band belyste hur samverkan ligger till grund för UMO.


En av invigningstalarna, Hälsocentralens verksamhetschef Elisabeth Eero 

- Det här samarbetet är bra. Vi har personella begränsningar men när vi samlar våra resurser kan vi ta till vara och nyttja varandra på ett effektivare sätt. Då kan vi också utgå från ungdomarnas behov med en ingång, sa Elisabeth Eero. Hon önskade all personal lycka till med det nya uppdraget.

Både ungdomsmottagningar och familjecentraler ses som en bra plats för att etablera samverkan. Skolutvecklingsledare Karin Forsman har det strategiska ansvaret från kommunens sida och säger att alla inblandade visat stort engagemang och vilja.

- Genom att dela på våra resurser via ex. personalsamordning och gemensamma lokaler får vi en närhet till våra besökare. Då kan UMO både förebygga bekymmer och fungera som en hälsofrämjande arena.


Tomas Mörtberg; Karin Forsman och Tomas Vedestig var glada att så många ungdomar kommit till invigningen.

Nu har vi äntligen en utökat samverkan för ungdomars välmående. Det här går i tråd med vår LUP, det Lokala ungdomspolitiska programmet. UMO är just nu i projektform, men vi hoppas att det ska bli permanent, sa Vedestig.

Tomas Mörtberg menar UMO är bra för Övertorneås ungdomar.
- Det är inte alla frågor som ungdomarna vill eller kan prata med sina föräldrar om, då är det bra att det finns en plats där man kan diskutera alla frågor och få vidare hjälp om det behövs.

På ungdomsmottagningen kommer det att finnas en barnmorska och både manliga och kvinnliga kuratorer, för att både killar och tjejer ska känna sig välkomna om de behöver någon att prata med. Ungdomarna kan komma med frågor eller funderingar om allt från sex och samlevnad, kropp och själ, könssjukdomar, graviditet eller preventivmedel.

Samordnare för UMO, Maria Heikka berättar att de kommer att ha drop-in varje onsdag, kl 14-17. Då finns hon på plats och redo att hjälpa till med att bland annat förmedla kontakt/boka tid hos kurator, barnmorska eller ex dela ut kondomer.

- Vi som jobbar på UMO har tystnadsplikt och det är gratis att besöka oss.

- Alla som kommer hit ska få någon form för hjälp. Vi kanske inte kan lösa allt samma dag, men alla ska kunna känna sig trygga i att ha fått hjälp på vägen innan de går härifrån, säger Maria.

Faktarutan, det här är UMO i Övertorneå:

Uppdraget riktar sig mot åldersgruppen 12-25 år
• Stärka de ungas identitet och personlighetsutveckling
• förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa och sociala problem
• Främäja en god reproduktiv sexuell hälsa
• Bedriva ett utåtriktade hälsofrämjande arbete

Ge information, rådgivning och stödjande samtal
• Livsstilsfrågor och levnadsvanor
• Pubertets- och kroppsutveckling
• Könsroller och attityder
• Sexologiska frågor och problem
• Identitets- och könsutveckling
• Relationer till familj, partner, vänner och omgivning
UMO ska erbjuda information, rådgivande och stödjande samtal, undersökning, förskrivning och behandling kring
• Reproduktiv hälsa
• Preventivmedel
• Sexuellt överförbara sjukdomar
• Gynekologiska och andrologiska problem

När: Drop-in, onsdagar kl 14-17. Det kommer också att arrangeras planerade temakvällar.
Var: Hälsocentralens lokaler, intill Familjecentralen.
På Facebook
Telefon: 070 - 628 03 70

 


Skriv ut

Nyhetsarkiv

På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.