Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Kallelse/Underrättelse

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för handläggning av nedan upptagna ärenden. Måndag 17 december, kl 17:00 på Folkets Hus Övertorneå

Val av protokollsjusterare

Enkla frågor

Riktlinjer för utskick av kallelser

Regler och riktlinjer för medelsförvaltningen Övertorneå kommun att gälla från 2018-12-17

Begäran om omprövning av beslut, bygga ut Montellvägen och Villavägen, Kf § 55  2011-09-19

VA taxa för 2019

Renhållningstaxa för 2019

Slamtömningstaxa för 2019

Justering av behandlingsavgift för farligt avfall och verksamhetsavfall

Begäran omfördelning av medel i investeringsbudgeten för ny ventilation till högstadiet centralskolan

Utbetalning av partistöd

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2019

Kungörelse av komunfullmäktiges möten 2019

Revisorer för  kommunen 2019-2022

Beredningsgrupp för revisionsanslag 2019-2022

Kommunstyrelse 2019-2022

Barn- och utbildningsnämnd 2019-2022

Socialnämnd 2019-2022

Samhällsbyggnadsnämnd 2019-2022

Valnämnd 2019-2022

Stiftelsen Matarengihem 2019-2022

Stiftelsen Matarengihem - revisorer 2019-2022

Tornedalens Folkhögskola styrelse 2019-2022

Tornedalens Folkhögskola revisorer 2019-2022

Norrbottens kommuner styrelse 2019-2022

Norrbottens kommuner förbundsfullmäktige ombud

Sparbaken Nord huvudman

Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten  direktion 2019-2022

Övertorneå Energi AB - styrelse

Övertorneå Energi Försäljning AB - styrelse

Övertorneå Energi AB revisor

Övertorneå Energi Försäljning AB revisor

Övertorneå Energi AB - bolagsstämmoombud

Övertorneå Energi Försäljning AB - bolagsstämmoombud

Gode män till Lantmäteriförrättning

Nya medborgarförslag

Redovisning av partistöd

Besvarande av enkla frågor

Delgivningar

 


Skriv ut

Nyhetsarkiv

På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.