Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för handläggning av nedan upptagna ärenden: Tid: måndag 17 september 2018. kl 12:00 Plats: Folkets Hus

1 Val av protokollsjusterare
2 Enkla frågor
3 Revisorernas bedömning av delårsrapport 2018-06-30
4 DELARSRAPPORT 2018-06-30
5 Begäran om omfördelning av medel i investeringsbudgeten för nyanläggning av nytt underlag på befintlig tennisplan
6 Investeringsmedel för projekt VA Pello norra etapp 2 & 3
7 Förslag till taxa - egen avgift för vuxna
8 Övertagande av tillsyn enligt miljötillsynsförordningen 2011:13 Avloppsreningsanläggningar
9 Motion - försöksprojekt med arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag med bibehållen lön
10 Motion förebygg fallskador i de yttre miljöerna
11 Medborgarförslag - minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige till 21 st
12 Uppsägning av uppdrag som överförmyndare
13 Uppsägning av uppdrag som ersättare för överförmyndare
14 Val av ny Överförmyndare och ersättare
15 Nya motioner
16 Nya medborgarförslag
17 Besvarande av enkla frågor
18 Delgivningar


Skriv ut

Nyhetsarkiv

På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.