Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Årsstämma LLU Tornedalen 2020

Den 28 april hålls årsstämma för LLU Tornedalen 2020. Välkommen!

Datum: söndagen den 28 april 2019
Tid:
kl. 15.00
Plats:
Arctic River Lodge i Tärendö

Roland Haapalahti, ordförande
roland.haapalahti@gmail.com

VI BJUDER PÅ KAFFE OCH SMÖRGÅS

Dagordning enligt stadgarna

1. Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande.
2. Beslut om stämmans offentlighet.
3. Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd.
4. Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare, för föreningsstämman.
5. Styrelsens berättelse över det gångna räkenskapsåret och fastställande av denna.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.
10. Beslut om medlemsavgift.
11. Beslut om arvoden till styrelse.
12. Av styrelsen tillika LAG-gruppens hänskjutna frågor till stämman.
13. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden och motioner.
14. Val av styrelseledamöter tillika LAG-grupps ledamöter och ersättare.
15. Val av ordförande
16. Fastställande av nya stadgar
17. Val av 4 personer till valberedning, därav en sammankallande.
18. Övriga frågor.
19. Mötets avslutande.

Övriga årsmöteshandlingar kan rekvireras från Tornedalen 2020 kansli, en vecka före årsmötesdagen. Handlingarna finns tillgängliga i möteslokalen.

Kontakta gärna Kerstin eller Ylva för eventuella frågor

Kerstin Sipola, kerstin@tornedalen2020.se, 070-617 53 70

Ylva Ylinenpää Sannemalm, ylva@tornedalen2020.se


Skriv ut

Nyhetsarkiv

På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.