Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Inbjudan till samråd

Inbjudan till samråd om detaljplan- Aktualisering av Övertorneå Byggnadsplan (1968)

Syftet med planändringen är att upphäva omotiverat gällande prickmark och därmed möjliggöra en utökad byggrätt inom fastigheterna i planområdet.

Planen handläggs med standardförfarande.

Enligt plan-och bygglagens (2010:900) 5 kap 11§ punkt 2 ges ni som sakägare enligt fastighetsförteckning tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad planändring till senast 2019-06-16.

Endast skriftliga synpunkter kan ligga till grund för rätten att eventuellt överklaga planens antagande om synpunkterna inte blivit tillgodosedda.

Eventuella frågor kan ställas till samhällsbyggnadschefen Aferdita Jashari på telefon 0927 – 720 33.

Handlingar finns hos samhällsbyggnadsförvaltningen för påseende till och med 16 juni.


Skriv ut

Nyhetsarkiv

På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.