Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Kallelse kommunfullmäktige 18 feb 2019

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för handläggning av nedan upptagna ärenden. Tid: måndag 18 februari 2019. kl 12:00

Tid: måndag 18 februari 2019. kl 12:00
Plats: Folkets Hus

Information
Karin Forsman – projekt ”på väg mot jämställda och attraktiva kommuner” 
kl 12.00-12.30

Information
Stefan Aro – den förändrade minoritetslagstiftningen kl 12.30-13.00

1

Val av protokollsjusterare

 

2

Enkla frågor

 

3

Biblioteksplan 2019-2021 Övertorneå kommun

2019/14

4

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommunivests motpartsexponeringar avseende derivat

2019/6

5

Styrdokument för krisberedskap inom Övertorneå kommun 2019-2022

2019/9

6

Reglemente för krisledningsnämnd Övertorneå kommun

2019/8

7

Motion - upprustning av lekparken i Jägmästarparken

2016/136

8

Medborgarförslag - en sluttande ramp  till bassängen i badhuset samt nya mattor till trähallen

2016/69

9

Godkännande av avsägelse samt val av ny revisor

2019/32

10

Val av ny ersättare i kommunstyrelsen

 

11

Val av ledamot till Stiftelsen Matarengihem

 

12

Val av auktoriserad revisor och revisorsersättare till Stiftelsen Matarengihem

2019/43

13

Nya medborgarförslag

 

14

Nya motioner

 

15

Delgivningar

 

16

Besvarande av enkla frågor

 


Skriv ut

Nyhetsarkiv

På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.