Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Kallelse Kommunfullmäktige 20190429

  

                                            Sammanträdesdatum                     

Kommunfullmäktige

2019-04-29

 

 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för handläggning av nedan upptagna ärenden:

Tid: måndag 29 april 2019. kl 13:00

Plats: Folkets Hus

 

Information från säkerhetsansvarig Victoria Henriksson – säkerhetssamordning Övertorneå kommun

 

Information från polisen Torgny Olofsson – Medborgarlöften uppföljning 2018 och aktuella medborgarlöften 2019

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Punkt

Rubrik

Ärendenr

Föredragande

 

1

Val av protokollsjusterare

 

 

2

Enkla frågor

 

 

3

Årsredovisning 2018 Övertorneå kommun

2019/93

 

4

Revisionsberättelse för år 2018 samt granskning av årsredovisning 2018

2019/108

 

5

Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen 2018

2019/92

 

6

Verksamhetsberättelse Barn- & utbildningsnämnd 2018

2019/91

 

7

Verksamhetsberättelse Socialnämnden 2018

2019/90

 

8

Verksamhetsberättelse Miljö- och byggnadsnämnd 2018

2019/89

 

9

Reglemente för Övertorneå kommuns revisorer

2019/31

 

10

Ekobadet - förslag om ändring i beslutet om taxan för Ekobadet

2019/34

 

11

Överföring investeringsprojekt och återaktualisering av projekt från 2018 till 2019

2019/49

 

12

Övergripande mål 2020

2019/71

 

13

Nyupplåning och omsättning lån för år 2019

2019/74

 

14

Äskande om medel för byte av vattenmätare i Övertorneå kommun

2019/95

 

15

E-nämndens ansvarsutövande 2018

2019/33

 

 

 

16

Motion - ge boende utanför busslinjerna bidrag för resor

2017/35

 

17

Medborgarförslag - utegym vid f d fotbollsplanen i Svanstein

2016/67

 

18

Val av ny revisor

2019/32

 

19

Godkännande av avsägelse samt val av ny ersättare i kommunstyrelsen

2019/45

 

20

Godkännande av avsägelse samt val av ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning

 

 

21

Nya motioner

 

 

22

Nya medborgarförslag

 

 

23

Interpellation till Tomas Mörtberg ang omsättning på personal i kommunhuset

 

 

24

Interpellation till Tomas Mörtberg ang central förskola

 

 

25

Besvarande av enkla frågor

 

 

26

Delgivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Vedestig                                                              Gunvor Westerberg

Ordförande                                                                    Sekreterare

 

 

 

 

 


Skriv ut

Nyhetsarkiv

På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.