Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Kallelse kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för handläggning av nedan upptagna ärenden: Tid: måndag 25 februari 2019. kl 09:00 Plats: Stora sammanträdesrummet

1

Val av protokollsjusterare

 

 

2

Delegationslista 2018 tillfälliga serveringstillstånd

2019/17

 

3

Reglemente för Övertorneå kommuns revisorer

2019/31

 

4

Sammanställning Kollektivtrafik inom Övertorneå kommun

2018/91

 

5

Plan för hantering av extra ordinära händelser 2019

2019/36

Victoria

6

Risk- och sårbarhetsanalys 2019

2019/37

Victoria

7

Förstudie möjlighet till lokalisering av datacenter i Övertorneå

2017/243

Stig

8

Lönekartläggning 2018 Övertorneå kommun

2019/48

Lena

9

Information om löneanalys 2018

 

Lena

10

Prioriteringar löneöversyn 2019

 

Lena

11

Information PU ärenden

 

Lena

12

Ekobadet - förslag om ändring i beslutet om taxan för Ekobadet

2019/34

Lasse

13

Drift av Ekobadet

 

 

14

Ljusterapirum vid äldreboenden - begäran om mer anslag

2019/29

Bengt

15

Överföring investeringsprojekt och återaktualisering av projekt från 2018 till 2019

2019/49

Michael

16

E-nämndens ansvarsutövande 2018

2019/33

 

17

Medborgarförslag - utegym vid f d fotbollsplanen i Svanstein

2016/67

Janne

18

Seniorboende

 

 

19

Information upphandling kapitalförvaltning

 

Peter

20

Arvoden - redogörelse

 

Peter

21

Budgetramar 2020

 

Inga-Lill

22

Övriga frågor

 

 


Skriv ut

Nyhetsarkiv

På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.