Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Kommunfullmäktige

måndag 17 juni 2019. kl 12:00

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för handläggning av nedan upptagna ärenden:

Tid: måndag 17 juni 2019. kl 12:00

Plats: Folkets Hus

1

Val av protokollsjusterare

2

Enkla frågor

3

Förslag till budget 2020 och flerårsplan 2021-2022

4

Ansökan om tilläggsanslag för omställningskostnader

5

Nyupplåning och omsättning av lån för år 2020

6

Förslag på ny taxa enligt lag om tobak och liknande produkter, alkohollagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

7

Samarbetsavtal om gemensam, virtuell och platsoberoende löneadministration

8

Översyn Ägardirektiv kommunala bolag

9

Äskande om medel för byte av vattenmätare i Övertorneå kommun

10

Godkännande av uppsägning samt val av ny ledamot i Övertorneå Energi och Övertorneå Energi Försäljning AB

11

Nya motioner

12

Nya medborgarförslag

13

Besvarande av enkla frågor

14

Delgivningar

Tomas Vedestig                                                              Gunvor Westerberg

Ordförande                                                                    Sekreterare

 

 

 

 

 


Skriv ut

Nyhetsarkiv

På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.