Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Kungörelse och samrådsmöte Niemis 10:8

SAMRÅDSMÖTET DEN 23 mars är inställd med anledning av corona (covid-19)

SAMRÅDSMÖTET DEN 23 mars är inställd med anledning av corona (covid-19)


KUNGÖRELSE

Detaljplan för Niemis 10:8, del av Luppioberget Övertorneå kommun, Norrbottens län.

Rubricerad detaljplan finns utställd för samråd på samhällsbyggnadsförvaltningen
i Övertorneå kommun fr.o.m. 2020-03-06 – 2020-03-30.

Detaljplanen syftar till att ge planmässiga förutsättningar för expansion
och tillskapa byggrätter för turistverksamhet med lodge/hotell och stugor.
Planen stämmer överens med översiktsplanens intentioner.

Planen upprättas med standardförfarande, enligt Plan- och bygglagen
(2010:900).

Planhandlingarna finns utställda på kommunens hemsida:
www.overtornea.se/luppio och som pdf här i högerspalten.

Samrådshandlingarna finns även utställda på samhällsbyggnadsförvaltningens
anslagstavla, Övertorneå kommun, Tingshusvägen 2, 957 32
Övertorneå.

Den som har synpunkter på förslagen får framföra dessa senast den 30
mars 2020 till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Övertorneå kommun, Tingshusvägen
2, 957 32 Övertorneå eller e-post kommun@overtornea.se

Märk ditt brev eller e-post med ärende och diarienr. 2018-188.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


Skriv ut

Nyhetsarkiv

På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.