Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Sommaren 2020 på Luppioberget

Med anledning av pågående försäljning av restaurangbyggnaden så kommer det inte att finnas servering/café under sommaren 2020. Men platsen är i allra högsta grad värd ett besök! Luppioberget har fantastisk utsikt, utmärkta platser med ved, eldplats och bänkar som alla som vill grilla eller fika får använda. Det finns naturliga grottor och till och med några lämningar efter en bunker som användes under beredskapstiden.

Sommaren 2020 på Luppioberget
Med anledning av pågående försäljning av restaurangbyggnaden så kommer det inte att finnas servering/café under sommaren 2020. Men platsen är i allra högsta grad värd ett besök! Luppioberget har fantastisk utsikt, utmärkta platser med ved, eldplats och bänkar som alla som vill grilla eller fika får använda. Det finns naturliga grottor och till och med några lämningar efter en bunker som användes under beredskapstiden. 

Bilder från Luppioberget finns längre ner.

Luppioberget stupar på sina ställen väldigt brant och det finns sprickor och avsatser som kan göra det svårt att passera. Var försiktig när du vandrar på berget, särskilt efter det regnat då det blir halt.


Arbetet med detaljplanen
Innan något kan byggas på Luppioberget måste det fattas beslut om en detaljplan. Detaljplaner görs av kommunen och beskriver hur mark får användas och hur man får bygga på den. En del av arbetet med detaljplan är att undersöka om det är lämpligt att bygga på en plats, det kan handla om att skydda miljö och djurliv och som en del i det har samhällbyggnadsförvaltningen bland annat precis genomfört en huggormsinventering som Länsstyrelsen efterfrågat.

Arbetet med samrådsredogörelsen är nästan klar. Nästa steg är att färdigställa exploateringsavtalet mellan Explore the north och Övertorneå kommun. Ett exploateringsavtal beskriver hur genomförandet av en detaljplan ska ske och tecknas mellan kommun och fastighetsägare eller byggherre.

När exploateringsavtalet är klart ska beslutas fattas i Samhällsbyggnadsnämnden. Det kan fattas tidigast 17 september. Efter beslut kan de som har yttrat sig tidigare överklaga under 3 veckor. Om ingen överklagar vinner planen laga kraft och det som beskrivs i detaljplanen får genomföras.

 


Skriv ut

Nyhetsarkiv

På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.