Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Beslut om skärpta allmänna råd i Norrbotten

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelser i Norrbottens län, fattat beslut om skärpta allmänna råd. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor. Läs mer >

De allmänna råden gäller till 13 december och finns samlade hos Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/november/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-kalmars--norrbottens--och-vasterbottens-lan/

All vård- och omsorgspersonal i Övertorneå kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi har kontinuerliga möten med arbetslag och MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) för att upprätthålla alla rutiner kring Covid-19. Om vi får ett utbrott har vi goda planer och resurser att möta de ökade behoven.

För att skydda brukare/patienter har all vård och omsorgspersonal visir på vid möten närmare än 2 meter. Det gäller även biståndshandläggare.

Basala hygienrutiner följs alltid i alla vårdsammanhang, det vill säga handsprit, handskar, förkläden och numera visir.

Vid misstanke om Covid-19 eller bekräftad Covid-19 bärs full smittskyddsutrustning, det vill säga: förkläde, visir, munskydd, handskar - allt medicinskt godkänt.

Personal inom vård och omsorg som har symtom ska stanna hemma och alltid testa sig. Vård och omsorgspersonalens tester är prioriterade och ska analyseras snabbare än icke prioriterade gruppers tester.


Skriv ut

Nyhetsarkiv

På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.