Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Inbjudan till användardialog angående bibliotek / Kuttu käyttäjätialookhiin joka koskee kirjastoa

Resursbiblioteket kommer dels att stödja meänkielispråkiga låntagare i direktkontakt, dels stödja landets alla kommunala bibliotek, folkbibliotek. Stödet är främjande och konsultativt, meningen är att det ska stärka kommunernas biblioteksverksamhet, inte att kommunerna ska få ett minskat ansvar. KB och Nordkalottbiblioteket bjuder därför in till samtal om biblioteksanvändning och användarbehov. Vi vänder oss till er som redan i dag använder det lokala folkbiblioteket och till dig som inte använder bibliotek i vardagen.

Kungliga biblioteket (KB) har från 2021 ett 3-årigt uppdrag att utveckla resursbibliotek för landets nationella minoriteter.

”Regeringen uppdrar åt Kungl. biblioteket att genomföra en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek som resursbibliotek för respektive språkgrupp
och för landets kommuner.” Ku2020/02691

Resursbibliotek för meänkieli blir Nordkalottbiblioteket i Övertorneå.
Resursbiblioteket kommer dels att stödja meänkielispråkiga låntagare i direktkontakt, dels stödja landets alla kommunala bibliotek, folkbibliotek. Stödet är främjande och konsultativt, meningen är att det ska stärka kommunernas biblioteksverksamhet, inte att kommunerna ska få ett minskat ansvar.

KB och Nordkalottbiblioteket bjuder därför in till samtal om biblioteksanvändning och användarbehov. Vi vänder oss till er som redan i dag använder det lokala folkbiblioteket och till dig som inte använder bibliotek i vardagen.

Dialogen kommer att fokusera på hur dina behov av bibliotek och biblioteksverksamhet ser ut i dag, och vad du skulle önska i framtiden. Det är ett öppet samtal, vi bjuder in alla intresserade, språkbärare eller den som inte ännu kan språket, men har intresse av meänkieli.

Frågor som vi vill höra dina åsikter om:

 • Hur upplever du ditt lokala bibliotek i dag?
 • Har du möjlighet att låna de böcker du önskar?
 • Finns det meänkielispråkig verksamhet på biblioteket som intresserar dig?
 • Hur önskar du som förälder att din familj stöds av biblioteket?
 • Du som är ung vuxen, vad önskar du av biblioteket?
 • Du som är äldre, vad vill du se på ditt lokala bibliotek?
 • Hur skulle du önska att biblioteket stöttade dig som använder material på meänkieli i förskolor och äldreomsorg?
 • Du som inte använder biblioteket just nu, vad skulle du vilja att biblioteket erbjöd som skulle kunna locka dig?

Eftersom det är ett öppet samtal kan du ta upp helt andra frågor också under dialogen. Vi vill veta så mycket som möjligt om nuvarande upplevelser och om det du skulle vilja att ditt bibliotek kan erbjuda i framtiden.

Max 100 deltagare per tillfälle. Ingen föranmälan behövs. Samtalet förs på både svenska och meänkieli.

18 oktober 17.00 – 18.30
möteslänk: https://kb-se.zoom.us/j/66651673078

21 oktober 17.00 – 18.30
möteslänk: www.kb-se.zoom.us/j/68653621076

Om du inte använt Zoom tidigare finns information här: www.overtornea.se/zoom

Du kan ta del av uppdraget här: www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2020/12/uppdrag-till-kungl.-biblioteket-om-nationella-minoriteters-bibliotek/

Vänliga hälsningar
Elisabet Rundqvist, elisabet.rundqvist@kb.se , sakkunnig Kungliga biblioteket

Raisa Leussu, raisa.leussu@overtornea.se, biblioteksutvecklare, Övertorneå kommun

* * *

Kuninkhaallisela kirjastolla (Kungliga biblioteket, KB) oon vuoesta 2021 lähtien kolmevuotinen tehtävä kehittää resursikirjastoa maan kansalisille minuriteetile.

”Hallitus antaa Kuninkhaallisele kirjastolle tehtäväksi totteuttaa satsninkin kansalisten minuriteetitten kirjastoihin resursikirjastoina jokhaista kieliryhmää ja maan kuntia varten” Ku2020/02691

Övertorneån Pohjoiskalottikirjastosta tullee meänkielen resursikirjasto.
Resursikirjasto tullee osaksi tukehmaan suohraan meänkielisiä lainaajia, osaksi kaikkia maan kunnitten kirjastoja. Tuki oon eistävvää ja konsultatiivistä, meininki
oon ette vahvistaa kunnitten kirjastotoimintaa, ei vähentää kunnitten vastuuta.

KB ja Pohjoiskalottikirjasto kuttuva siksi keskustelehmaan kirjaston käyttämisestä ja käyttäjitten tarpheista. Met käänymä teän puohleen jokka jo käytättä paikalista kirjastoa ja kans sinun puohleen joka et arkielämässä käytä kirjastoa.

Tialookissa keskitythään siihen minkälaiset sinun tarpheet kirjastosta ja kirjastopalveluista tänä päivänä oon, ja mitä sie toivosit tulevaisuuessa. Tämä oon
avon keskustelu, met kuttuma kaikki kiinostunheet, kielenkantajat ja sen joka vielä ei ossaa kieltä, mutta jolla oon kiinostus meänkiehleen.

Kysymykset joihin met haluama kuula sinun mielipitheet oon esimerkiksi:

 • Mitä sie tykkäät sinun paikalisesta kirjastosta tänä päivänä?
 • Onkos sulla maholisuus lainata niitä kirjoja mitä sie toivot?
 • Onkos kirjastossa meänkielistä toimintaa joka kiinostaa sinua?
 • Kunka sie joka olet lasten vanhempi toivot ette kirjasto tukis sinun perettä?
 • Mitä sie joka olet nuori aikunen haluatkirjastolta?
 • Mitä sie joka olet vanhempi haluat nähä sinun paikalisessa kirjastossa?
 • Kunka sie toivosit ette kirjasto tukis sinua joka käytät meänkielistä materiaalia esikouluissa ja vanhustenhoijossa?
 • Sie joka et käytä kirjastoa justhiin nyt, mitä sie haluaisit ette kirjasto tarjoais joka houkuttelis sinua?

Koska keskustelu oon avon niin sie saatat ottaa kans ylös muitaki kysymyksiä tialookin aikana. Met haluama tietää niin paljon ko maholista tämänhetkisistä kokemuksista ja siittä mitä sie haluaisit ette kirjasto tarjoaa tulevaisuuessa.

Eninthään 100 osanottajaa kertaa kohin. Ei tartte ilmottaa etukätheen. Keskustelu piethään ruottiksi ja meänkielelä.

18. oktuuperiä 17.00 – 18.30
mööttelänkki: www.kb-se.zoom.us/j/66651673078

21. oktuuperiä 17.00 – 18.30
mööttelänkki: www.kb-se.zoom.us/j/68653621076

Jos et ole käyttäny Zoomia ennen niin informasuunia löytyy täältä: www.overtornea.se/zoom

Sie saatat lukea tästä tehtävästä täältä: www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2020/12/uppdrag-till-kungl.-biblioteket-om-nationella-minoriteters-bibliotek/

Ystävällisiä terhveisiä
Elisabet Rundqvist, elisabet.rundqvist@kb.se ,asiantuntija Kuninkhaallinen kirjasto
Raisa Leussu, raisa.leussu@overtornea.se, biblioteksutvecklare, kirjaston kehittäjä, Övertorneån kunta


Skriv ut

Nyhetsarkiv

På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.