Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Ny kommunal översiktsplan på gång

Under våren har kommunen satt i gång ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Övertorneå.

Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för framtida beslut om användning av ytor och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Alla kommuner i Sverige ska enligt lag ha en aktuell översiktsplan som täcker hela kommunens yta. I översiktsplanen presenteras kommunens ställningstagande gällande den framtida utvecklingen av den fysiska miljön och mark- och vattenanvändningen, därtill redovisas och förklaras även intentionerna och konsekvenserna av planen.

Arbetet är i uppstartsfasen, där en intern arbetsgrupp jobbar med underlag och en politisk styrgrupp är tillsatt. Vi lägger stor vikt vid att planen har en bra förankring på alla nivåer i samhället samtidigt som alla ska kunna känna sig ha bidragit i framtagandet. Därför kommer kommunen ha en grundlig dialogprocess, vilken påbörjas med en tidig medborgardialog kring kommunens framtida utveckling under sommaren 2022. Den genomförs genom en digital enkät vilken finns tillgänglig på www.overtornea.se/dialog. I ett senare skede kommer fördjupade dialoger och samråd äga rum med allmänheten såväl som med särskilda fokusgrupper. 

Var med och se till att Övertorneå har de bästa förutsättningar i framtiden för att vara en attraktiv, hållbar kommun! Vad vill du göra i kommunen? Vart vill du bo? Det är dina önskemål och behov som sätter agendan för ett levande lokalsamhälle!

Enkäten finns här: www.overtornea.se/dialog

Kontakta samhällsplanerare Cornelis Uittenbogaard med eventuella frågor kring arbetet: cornelis.uittenbogaard@overtornea.se eller 076-125 06 26


Skriv ut

Nyhetsarkiv

På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.