Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Modellkommun

Övertorneå – Utvald som en av tio modellkommuner i Sverige för välfärdsteknik inom äldreomsorgen

Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus
SKR (Sveriges kommuner och regioner) och regeringen har en avtalad överenskommelse som syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar att verksamhetsutveckla äldreomsorgen genom digitalisering. Överenskommelsen är treårig och gäller för åren 2020-2022.

Modellkommuner
Övertorneå kommun har tillsammans med tio andra modellkommuner i landet blivit utvalda av SKR för ett projekt rörande välfärdsteknik inom äldreomsorgen. De utvalda kommunerna finns från Övertorneå i norr till Lund i söder med olika storlek, invånarantal och styrkeområden.

Kompetenscenter en stödfunktion för välfärdsteknik
Tillsammans med de övriga modellkommunerna under ledning av SKR, bygger vi upp ett kompetenscenter för att stötta andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik.

Modellkommunerna ska förutom att stötta andra kommuner även införa ytterligare digitala lösningar i den egna kommunen för att skapa mer kunskap och erfarenhet som ska komma hela landet till del.

Följ projektet genom nyhetsbrev och podd
För att följa projektet kan du prenumerera på nyhetsbrevet från Kompetenscenter välfärdsteknik.

Nyhetsbrevet innehåller senaste nytt om hur Kompetenscenter välfärdsteknik stöttar kommunerna genom att samla, skapa och sprida kunskap och kompetens inom områden som rör verksamhetsutveckling av äldreomsorgen genom digitalisering. Du får även nyheter från modellkommunerna samt information från myndigheter. Här hittar du det senaste nyhetsbrevet från Kompetenscenter välfärdsteknik,via nyhetsbrevet kan du även starta din kostnadsfria prenumeration.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har även lanserat en podd om välfärdsteknik där intressanta personer berättar om hur de på olika sätt arbetar med digitalisering inom äldreomsorgen. Du kan lyssna på de olika poddavsnitten genom att följa länken Podden om välfärdsteknik.

Äldreomsorg i framtiden - Varför gör vi det här?
Enligt SKR kommer antalet personer som är 80 år och äldre öka med 254 000 fram till år 2029, vilket innebär en ökning med 50 procent. Detta innebär att behovet av både hälso- och sjukvård samt äldreomsorg kommer att öka under den närmaste tioårsperioden varpå verksamheten behöver utvecklas och effektiviseras för att kunna möta behoven. På grund av demografins utveckling bedöms rekryteringsbehovet till äldreomsorgen som mycket omfattande. Personalens tid och kunskaper behöver läggas på de insatser där de behövs som bäst, det vill säga på de insatser som inte kan ersättas av tekniska lösningar.

Digital teknik kan bidra till att äldre personer kan bo kvar hemma, känna sig trygga och delaktiga i samhället samt uppnå en bättre hälsa. Även ett minskat omsorgsbehov och ett mer självständigt liv kan uppnås med rätt form av stöd. Digital teknik kan också bidra till mer social samvaro för att bryta upplevd ensamhet och isolering och stödja omsorgspersonalen i deras arbete.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.