Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Hot och våld i din närhet

Har någon i familjen blivit utsatt för hot och våld? Behöver du råd, stöd och hjälp akut eller för att förändra din situation? Kontakta oss för stöd, hjälp och råd.

Våld i nära relationer drabbar oftast kvinnor. I Sverige utsätts cirka 25 000 kvinnor för misshandel av sin partner varje år och cirka 17 kvinnor dödas varje år av sin partner.

Våld i nära relationer förekommer i alla samhällsklasser samt i heterosexuella såväl som homo- och bisexuella relationer. De utsatta är såväl yngre kvinnor som äldre och funktionshindrade, det kan vara kvinnor med missbruk och kvinnor med utländsk bakgrund. Det förekommer även att män blir utsatta.

Våldet kan bli grövre ju längre tid förhållandet har pågått. Många som blir utsatta för brott av sin partner lever ändå kvar i relationen under lång tid. Det finns olika förklaringar till att man stannar kvar. Många våldsutsatta personer orkar inte och vågar inte söka hjälp. Många vet inte heller vart de kan vända sig eller vilken hjälp som går att få.

Det finns hjälp att få, du är inte ensam!

Den här hjälpen kan du få av kommunen:

 • Information och rådgivning
 • Kontakt med andra myndigheter
 • Skydd
 • Boendeinformation och rådgivning
 • Enskilda stödsamtal
 • Ekonomisk hjälp

Telefon 0927 – 720 00 (växel), måndag – torsdag kl. 07.30-16.00, fredag kl. 07.30-15.30

Övrig tid kan Du också ringa till Polisen, telefon 114 14. Vid akuta ärenden, ring 112.

Olika former av våld

Våld i nära relation kan innefatta olika former av våld och övergrepp:

 • Fysiskt våld är när du till exempel blir knuffad, slagen, luggad eller sparkad
 • Psykiskt våld är när du till exempel får höra kränkningar, blir isolerad eller blir utsatt för ekonomisk kontroll
 • Sexuellt våld är när du till exempel blir utsatt för sexuella handlingar som du inte tycker är okej, när du tvingas titta på porr etc.
 • Materiellt våld är till exempel när någon slår sönder saker i ditt hem
 • Latent våld är när du känner dig hotad eller rädd


Tänk på att:

 • Det är aldrig den utsattas fel att en anhörig misshandlar henne/honom.
 • Våldet är helt förövarens ansvar. Alla kan sluta slå den dagen de tar ansvar för sina handlingar.
 • Ingen har rätt att bruka våld mot en annan människa.


Barnen:

Våldet drabbar även barnen i familjen. Barnen är oftast mycket medvetna om vad som händer i familjen och de kan reagera på olika sätt. Gemensamt är att barnen ofta känner sig ledsna, oroliga och skrämda.

Det viktigaste för barn som upplever våld i sin familj är att våldet slutar och att de får möjlighet att sätta ord på sina upplevelser, tankar och känslor.

Om Du känner oro för ett barn eller vill få information om stöd till barn som upplevt våld, kontakta då Individ- och familjeomsorgen på telefon 0927-720 00.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.