Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

När barn far illa

Om du känner oro för att ett barn eller en ungdom far illa är det viktigt att du berättar det för socialtjänsten. Socialtjänsten har rätt att ingripa för att skydda och hjälpa.

Du behöver inte vara säker på att någon inte har det bra, det räcker med att du är orolig. Det är sedan socialtjänstens uppgift att bedöma informationen från dig och fatta beslut om det behövs en utredning eller inte.

Så anmäler du

Så här gör du om du vill göra en anmälan:

  • Gör anmälan via e-tjänst 
  • Dagtid – ring kommunens växel (0927-72 000) be om att få bli kopplad till socialtjänstens dagjour.
  • Utanför kontorstid kan du göra en orosanmälan till socialjouren genom att ringa 112 och be om att få bli kopplad till Övertorneå socialjour.

Du som privatperson kan anmäla anonymt

Det är bra om du som har lämnat information från början kan delta tillsammans med socialtjänsten och personen som anmälan gäller. Detta för att ge samma information och möjlighet att bekräfta eller bemöta det som har blivit sagt.

Men du kan också välja att anmäla anonymt. Då ska du inte uppge ditt namn och telefonnummer när du ringer för att göra anmälan. Föräldrarna till det barn anmälan gäller har rätt att läsa det som står i anmälan. OBS du som omfattas av anmälningsplikt enligt 14 kap 1§ SoL (skola, polis, hälso – och sjukvård etc.) enligt 14§ SoL kan inte vara anonym)

När du har gjort en anmälan

När vi har fått in din anmälan görs en så kallad skyddsbedömning. Detta är för att ta reda på om akuta åtgärder krävs för att se till att barnet/den unge är säker och trygg.

Nästa steg är en förhandsbedömning. Det innebär att den eller de personer som anmälan gäller får träffa en socialsekreterare. En socialsekreterare arbetar med att ge hjälp och stöd till personer som kommer till socialtjänsten.

Efter träffarna tar socialtjänsten beslutet att antingen öppna en utredning för att ta reda på vilken form av stöd som personen eller familjen behöver, eller att avsluta förhandsbedömningen utan en utredning. Då tas den som har blivit anmäld bort från socialtjänstens personregister. Om en utredning läggs ned eller du ännu har en stark alternativt förnyad oro under utredningstiden kan du göra en ny anmälan.

Du som har anmält får ingen information tillbaka om hur det går i fallet eftersom vi jobbar under sekretess för att skydda den personliga integriteten hos samtliga inblandade. Det du som tjänsteman kan få veta är huruvida utredning inleds, inte inleds eller redan pågår.

Om det blir en utredning

En socialsekreterare tar över ansvaret för utredningen. Utredningen får högst pågå i fyra månader och fokuserar endast på de områden som oro finns kring. Därefter ser man till att barnet/den unge och familjen får den hjälp de behöver. Utredningen kan också avslutas med att socialsekreteraren bedömer att man inte behöver göra någon insats. Detta kan bero på att det är andra aktörer som har ansvaret för att hjälpa (exempelvis hälso- och sjukvården, psykiatrin etc.), eller för att parterna tackar nej till stödinsatser och det inte föreligger skäl för tvångsåtgärder.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.