Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

God man för ensamkommande barn

Här hittar du information om god man för ensamkommande barn.

Enligt Lag om god man för ensamkommande barn ska en utländsk medborgare eller en statslös person under 18 år som anländer till Sverige och som vid ankomsten till Sverige är skilt från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe få en god man som förordnas av överförmyndaren, om det inte är uppenbart obehövligt. 

Det är Migrationsverket som avgör om en vuxen som medföljer barnet kan erkännas som företrädare för barnet eller inte.

Om ett ensamkommande barn får en god man har den gode mannen i uppdrag att i vårdnadshavares och förmyndares ställe sköta den underåriges angelägenheter.

Om barnet får uppehållstillstånd ska istället en särskilt förordnad vårdnadshavare tillförordnas. När en särskilt förordnad vårdnadshavare tillförordnats upphör godmanskapet.

När barnet fyllt 18 år upphör godmanskapet utan särskilt beslut.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.