Finns det någon kultur eller musikskola för barn och ungdomar?2023-02-27T16:37:56+02:00

Ja, den kommunala kulturskolan erbjuder makerspace, dans och musik till grundskolans elever. Information om kulturskolan och hur du anmäler ditt barn finns på vår hemsida.

Jag vill att mitt barn ska ha undervisning i sitt modersmål. Går det att ordna?2023-02-27T16:37:35+02:00

Övertorneå kommun är förvaltningskommun för meänkieli och finska. I förskolan bedrivs delar eller hela verksamheten på meänkieli eller finska. Vid val av förskola rekommenderar vi att du som vårdnadshavare tar kontakt med de olika förskolorna för att försäkra dig om att det finns möjlighet till finska eller meänkieli i den omfattning du eftersöker.

I grundskolan anordnas undervisning vid önskemål. I gymnasieskolan krävs att eleven har goda kunskaper i modersmålet för att få undervisning. Möjligheten att läsa sitt nationella minoritetsspråk som språkval finns också. Ansökan om undervisning i minoritetsspråk görs hos respektive rektor.

När börjar och slutar läsåret och när är det lov i skolan?2023-02-27T16:37:11+02:00

Grundskolan och gymnasiets läsårstider finns tillgängliga under läs- och lovdagar på Övertorneå kommuns hemsida. Tider för skolavslutning annonseras innan.

Finns det en öppen förskola i Övertorneå kommun?2023-02-27T16:36:49+02:00

Ja, och så mycket mer! På Familjecentralen finns både öppna förskolan, familjestöd och personal från kommunens socialförvaltning, landstingets mödravårdscentral samt barnavårdscentral tillgängliga. Familjecentralen är en mötesplats för hela familjen, som ett team med olika kompetenser erbjuder Familjecentralen utbildningar inom, t.ex. första hjälpen för barn, aktivt föräldraskap och vuxna relationer. Här hämtar du även det rikskända babypaketet.

Jag är nyinflyttad och behöver barnomsorg och skola till mina barn. Vart vänder jag mig?2023-02-27T16:35:05+02:00

På vår hemsida hittar du information om våra förskolor och hur du ansöker om förskoleplats. Om plats önskas på förskola med annan huvudman än Övertorneå kommun så kontaktar du själv den verksamheten. Information om grundskolor som finns inom Övertorneå kommun hittar du även på hemsidan. För mer information om att ansöka om flytt från annan grundskola och nödvändiga blanketter kontaktar du respektive skolas rektor.

Sidan publicerades första gången: 2023-02-27

Sidan uppdaterades senast: 2023-02-27