Kultur och fritid

Ett rikt kulturutbud är en viktig grund för människans trivsel och hälsa. Att ha en bra fritid är viktigt för en god livskvalitet.

Ett levande lokalt kultur- och föreningsliv är en förutsättning för att gott och hållbart samhälle. Det skapar sammanhållning, förtroende och tillit mellan människor och stimulerar till en vital samhällsdebatt. Kulturen ansluter det förflutna med nuet, och nuet med framtiden. Aktörer inom den ideella sektorn har stor betydelse – som kulturskapare, folkbildare, opinionsbildare och bärare av demokratiutveckling. Det offentliga har en viktig uppgift i att främja och synliggöra det lokala kulturlivet genom att tillhandahålla en kulturell infrastruktur med platser och arenor där olika aktörer kan mötas.

Kultur i dess vidaste mening handlar om vad som är viktigt för människor och samhällen. Det handlar om relationer, gemensamma minnen och upplevelser. Det handlar om identitet, historia och en känsla av platsens betydelse. Det handlar om olika kulturella och religiösa bakgrunder. Tornedalen har alltid varit en mångkulturell mötesplats. Övertorneå präglas av sin närhet till Finland och detta blir särskilt tydligt inom kulturområdet. I kommunen finns ett välbevarat kulturarv och rikt kulturliv.  Vi har till och med ett eget språk – meänkieli – som är ett av Sveriges fem erkända minoritetsspråk. Övertorneå kommun är ett förvaltningsområde för både finska och meänkieli.

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott är kommunens ansvariga politiska instans för övergripande kultur- och fritidsfrågor. Kommunledningsförvaltningen handlägger kultur- och fritidsfrågor, samt bereder och verkställer utskottets beslut.

Alla våra sidor om kultur och fritid hittar du här

Bibliotek
Fritid, idrott och anläggningar
Frippes fritidsgård
Föreningar och organisationer
Generation pep
Lotteritillstånd
Blanketter och dokument
Lokalt aktivitetsstöd – ansökan
Riktlinjer för föreningsbidrag kultur och fritid
Stipendium
Kultur och kulturanläggningar

Oona Palokangas
Tf kultur- och fritidschef
070-628 05 53
oona.palokangas@overtornea.se

Raisa Leussu
Bibliotekschef
073 073 74 38
raisa.leussu@overtornea.se

Frippes
Fritidsgård
073-088 05 36
frippes@overtornea.se

Sidan publicerades första gången: 2022-09-29

Sidan uppdaterades senast: 2023-11-09